Tutorstuderande

Tutorstuderanden hjälper dig och andra nya studerande att anpassa sig till gymnasiestudierna. Tutorn gör de studerande bekanta med skolans praxis. Det gemensamma målet för tutorverksamheten är att både bygga och upprätthålla gruppanda bland de studerande.