Grupphandledare

Grupphandledaren är din och din grupps närmaste handledare. Grupphandledaren introducerar de studerande till gymnasiets praxis och verksamhetssätt. Hen bekantar sig med de studerande i gruppen, följer upp hur studierna framskrider, följer upp frånvaro och ingriper vid behov. Grupphandledaren träffar dig och din grupphandledningsgrupp regelbundet och meddelar om aktuella ärenden. Hen är även vid behov i kontakt med vårdnadshavarna.