Studiehandledare

Studiehandledaren handleder dig i planeringen av dina gymnasiestudier samt kursval och ändringar i dessa. Därtill hjälper studiehandledaren dig i frågor som gäller studentskrivningarna. Hen hjälper dig också om dina studier inte av någon orsak framskrider eller om du tänker övergå till ett program för att avlägga gymnasiet på 3 ½ eller 4 år. Studiehandledaren hjälper dig i planeringen av dina fortsatta studier och din framtid.