Esittely

Moikoisten päivähoitoyksikkö sijaitsee luonnonkauniilla Hirvensalon saarella. Ympäröivä luonto tarjoaa meille ihanteelliset mahdollisuudet viihtymiseen ja saattaa lapset aktiivisen oppimisen tielle. Yksikössämme toimii alle 3-vuotiaiden ryhmä, 3-5-vuotiaiden ryhmä sekä sisarusryhmiä. Kaikki toimintamme sijoittuu Moikoisten alueelle Moikoisten liikekeskuksen ja hammashoitolan välittömään läheisyyteen.

Moikoisten kauppakeskus jonka yläkerrassa on Moikoistenphy:n päätalo.

Vasemmalla päätalon julkisivua. Oikealla Aallokon julkisivu ja parkkipaikalla autoja. Keskeltä nousee mäki mitä pitkin päästään päiväkotiin.

Tahdomme tarjota jokaiselle lapselle hyvän ja turvallisen kasvuympäristön. Yksikkömme kehittämiskohteena on tällä hetkellä liikunnan lisääminen toiminnallisen oppimisen keinoin. Pyrimme pienryhmätoiminnan keinoin tukemaan jokaista lasta hänen kehityksessään ja rauhoittamaan lasten päivää. Pienryhmätoiminnan kautta lapsella on mahdollisuus luoda kiinteät vuorovaikutussuhteet ryhmän aikuisiin. Henkilökuntamme koostuu lastentarhanopettajista, lastenhoitajista, laitosapulaisista sekä resurssierityislastentarhanopettajasta. Lähikoulumme on Wäinö Aaltosen koulu. Teemme yhteistyötä myös seurakunnan, lastenneuvolan, kirjaston, lähipäiväkotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tärkein kasvatuskumppanimme ovat lasten vanhemmat ja haluamme osaltamme olla luomassa luottamuksellista ja avointa kumppanuussuhdetta vanhempiin heti hoitosuhteen alkaessa.

Pyrimme panostamaan hyväksyvään, luottavaiseen ja iloiseen ilmapiiriin, toisia kunnioittavaan ja auttavaan käyttäytymiseen sekä yksilöllisyyden kunnioittamiseen.