Sisällöt

Luokalla käydään läpi perusopetussuunnitelman sisältöjen lisäksi geometriaan ja algebraan liittyviä sisältöjä laajemmin ja syvällisemmin.

Painotus on oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä ja tietotekniikan mahdollisuuksiin tutustumisessa.

Keskeisiä opeteltavia taitoja

  • ongelmanratkaisu
  • tietojen hankkiminen, tulkinta ja esittäminen
  • laskeminen ja tietokoneen käytön perusasioiden oppiminen
  • hyötyohjelmien käyttö opiskelun apuna
  • verkon käyttö tietojen haussa ja vaihdossa.