Tietoa etäopetuksesta

Peruskoulun etäopetuksen edelläkävijä

Turun kaupunki on vuodesta 2008 lähtien järjestänyt säännöllistä etäopetusta peruskoulun oppilaille valikoiduissa oppiaineissa. Viime vuosina etäopetusta on järjestetty pienryhmäisten uskontojen opetuksessa. Peruskoulun etäopetus on reaaliaikaista eli opettaja ja oppilaat osallistuvat samanaikaisesti etätunneille, jotka pidetään lukujärjestyksen mukaisesti. Kaikki osallistujat voivat kuulla ja nähdä toisensa.

Peruskoulun oppilaat osallistuvat etätunneille omilta kouluiltaan. Oppilaat eivät ole etäopetustuntien aikana keskenään vaan heidän luonaan on aina valvova aikuinen, useimmiten koulunkäynninohjaaja. Näin taataan turvallinen ympäristö oppimiselle ja varmistetaan, että oppilaat saavat apua tarvittaessa.

Peruskoulun etäopetuksessa käytetään Teams-sovellusta. Varsinaiset etätunnit järjestetään Teams-kokouksina, joihin osallistuminen on mahdollista erilaisilla päätelaitteilla eikä vaadi kirjautumista. Opetuksessa käytettävät materiaalit, tehtävät ja kokeet pyritään myös ensisijaisesti kokoamaan Teamsiin, opetusryhmien omiin tiimeihin.

Lisätietoa

Lisätietoa etäopetuksesta Turun kaupungin verkkosivuilla
Etäopetuksen aloittaminen, ohje kouluille