Etäopetuksen aloittaminen – ohje kouluille

Kun kouluyksikössä aloitetaan etäopetus yhdenkin oppilaan osalta, tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Etäopetuksen oppilailla tulee olla rauhallinen työskentelytila. Tila voi olla luokka tai häiriötön osa muuta tilaa esimerkiksi kirjastohuoneessa.
 • Peruskoulun oppilaan/oppilaiden luona tulee etätunnin aikana olla valvova aikuinen (”etäopetuksen avustaja”). Avustaja voi olla koulunkäynnin ohjaaja, opettaja tai muu koulun osoittama aikuinen.
 • Etäopetuksessa käytettävään tilaa tulee tulostaa Ohjeet avustajille ja ratkaisuja yleisimpiin teknisiin ongelmiin.
 • Oppilaan laitteistoksi etäopetukseen tarvitaan
  • Päätelaite (tietokone tai iPad)
  • Internet-yhteys
  • Web-kamera (sisäänrakennettu tai ulkoinen)
  • Kuulokemikrofoni (tai kuulokkeet ja laitteen oma mikrofoni)
 • Jos kouluyksikkö toimii samalla etäopettajan työpisteenä, myös hänelle on järjestettävä rauhallinen työpiste ja tarvittavat laitteet opetustyötä varten.
 • Etäopetuskoulun tulee viestiä etäopettajalle oppilaiden poikkeuksellisesta ohjelmasta (koulun tapahtumat, uintipäivät tms.), oppilasryhmän muutoksista ja muista tärkeistä asioista.

Koulun tulee itse tilata puuttuvat laitteet SAPista (hakusanoiksi voi laittaa mm. ”kuulokemikrofoni” ja ”web-kamera”).

Mikäli etäopetuksen aloittamisessa on ongelmia tai myöhemmin ilmenee teknisiä pulmia, etäopetuksen avustaja tai rehtori voi ottaa yhteyttä etäopetuksen tekniseen tukeen.