Vanhempainyhdistys

Aunelan koulun vanhempainyhdistys ry:n tavoitteena on edistää oppilaiden huoltajien ja koulun välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Yhdistys haluaa tuoda esille huoltajien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimia niin esiopetuksen kuin koulun oppilaiden huoltajille yhteistyön ja vertaistuen kanavana. Haluamme tiivistää yhteistyötä esiopetuksen ja koulun kanssa.

Lukuvuoden aikana on tavoitteena järjestää
– kodin ja koulun päivä yhdessä koulun kanssa
– oppilasdisco niin syksyllä kuin keväälläkin
– erilaisia varainhankintatapahtumia
– muita mahdollisia tapahtumia, luentoja ja esityksiä esiopetuksessa oleville ja/tai koulun oppilaille sekä heidän huoltajilleen

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa jokainen jäsen osallistuu toimintaan juuri sen verran kuin hänelle itselleen sopii. Yhdistyksellä on vapaaehtoinen jäsenmaksu 10e, jonka vuosikokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan.

Yhdistys kokoontuu noin kerran kuukaudessa, tai tarvittaessa, keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokoukset ovat kaikille avoimia.

Toiminnasta ilmoitetaan esisijaisesti Wilman ja yhdistyksen Facebook-sivujen välityksellä. Yhdistyksen sivut löytyvät: www.facebook.com, Aunelan koulun vanhempainyhdistys.

Yhteystiedot:

puheenjohtaja Anne Hakala

aunelan.vanhempainyhdistys@gmail.com