Ajankohtaista

OPPILAAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS (MAI), LUKUVUOSI 2022-2023

Oppilaan oman äidinkieleen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja siihen voivat osallistua kaikki oppilaat, jotka osaavat puhua kyseistä kieltä. Kieli voi olla oppilaan äidinkieli, kotona puhuttu kieli tai esimerkiksi ulkomailla opittu kieli. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Opetusta annetaan kaksi opetustuntia viikossa.

Oman äidinkielen opetus ei välttämättä toteudu oppilaan omassa koulussa. Oppilaan huoltajat vastaavat oppilaan mahdollisista kuljetuksista ja niiden kuluista.

Lukuvuonna 2021–2022 opetuksessa mukana olleiden oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua uudestaan, jos oppilaan koulu ei vaihdu. Uudet oppilaat (1.-luokkalaiset, 7.-luokkalaiset, joiden koulu vaihtuu ja oppilaat, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet opetukseen) ilmoittautuvat opetukseen Wilman kautta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Uusia oppilaita pyydetään ilmoittautumaan opetukseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.8.2022.

Opetus alkaa viikolla 33. Opettaja ilmoittaa huoltajille opetuksen ajan ja paikan viimeistään edellisellä viikolla.

Tällä hetkellä Turku tarjoaa oman äidinkielen opetusta seuraavissa kielissä: albania, arabia, bosnia, bulgaria, dari, englanti, espanja, hollanti, italia, japani, kiina, kurdi, latvia, liettua, persia, portugali, puola, ranska, romania, saame (etäopetus), saksa, somali, thai, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam ja viro.

Uusi MAI-kielen ryhmä perustetaan, jos ilmoittautumisia on saapunut Turun kaupungin peruskouluista vähintään kuusi kappaletta ja ryhmälle löydetään sopiva opettaja. Myös romanikieleen perustetaan ryhmä, jos ilmoittautumisia saapuu. Lapsi siis kannattaa ilmoittaa mukaan, vaikka kielestä ei tällä hetkellä olisikaan omaa ryhmää.

Oman äidinkielen osaaminen on aina rikkaus ja tämän tärkeän taidon syvempi oppiminen auttaa lasta myös muissa opinnoissa.

Lisätiedot: monikulttuurisen opetuksen suunnittelija Annika Rae, annika.rae@turku.fi, p. 040 1964 874.