Etusivu

Yhteyshenkilö:
Projektikoordinaattori
Anne Aksentjev, Turun kaupunki
anne.aksentjev@edu.turku.fi

Tavoite: VIPU-hankkeessa on kaksi tavoitetta:

    1. Hankkeessa laaditaan selvitys puhtausalan osaamistarpeista vihreän siirtymän osalta. Selvitys auttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelun koulutusalaa ennakoimaan yhdessä alan yritysten ja työnantajien kanssa alan muuttuvia ammattitaito- ja työsuoritevaatimuksia koulutuksen yleisen työelämärelevanssin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
    2. Hankkeessa rakennetaan, kokonaisuudessa 1 laaditun selvityksen perusteella, puhtausalan työnantajien tarpeita  vastaavia ympäristövastuullisuuskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on lisätä puhtausalalla työskentelevien kestävän kehityksen osaamista ja kohottaa näin heidän asemaansa työmarkkinoilla. Osa koulutusten sisällöstä vähentää myös työn fyysistä kuormittavuutta ja sen aiheuttamia altistumisia vaarallisille kemikaaleille, parantaen näin työntekijän mahdollisuutta pitkään työuraan.

Kohderyhmä: Hankkeen keskeinen kohderyhmä on puhtauspalvelualan työntekijät.

Toteutusalue: Turun ammatti-instituutti, Turku ja sen lähialue

Toteutusaika: 30.6.2022-31.12.2024

Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Kehittäjäopettajat: Jenni Numme (jenni.numme(a)edu.turku.fi) ja Päivi Hauhtonen (paivi.hauhtonen(a)edu.turku.fi)

***

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.