Kirjastohaaste-kierros

Kirjastohaaste on toisen asteen opiskelijaryhmille suunnattu toiminnallinen kirjastokierros Turun kaupunginkirjastossa.

Kierroksen aikana opiskelijat tutustuvat opettajansa valvonnassa 3-5 hengen ryhmissä omatoimisesti kirjastoon ja sen osastoihin.

Tehtävien avulla opiskelijat harjoittelevat myös kirjastotaitoja, kuten tiedonhakua, sekä ryhmäytymistä. Osallistujat saavat kartan reitteineen, jonka avulla he navigoivat tehtävärastilta toiselle.
Jokainen ryhmä saa myös tehtäväpaperin,
josta löytyvät tarkemmat ohjeet
ja sen kääntöpuolella on yhteen rastiin liittyvä sanaristikkotehtävä sekä bonustehtävä.  

Kierros sopii opiskelijoille, jotka pystyvät toimimaan omatoimisesti pienryhmissä. Tehtävien materiaalit on laadittu suomen kielellä, ja ne eivät ole selkokielisiä.

Kierroksen tarkoitus ei kuitenkaan ole mitata opiskelijoiden kirjastotaitoja. Tärkeintä on, että kirjastohaaste antaisi myönteisen ja mielekkään kokemuksen kirjastosta.