Sairastapaukset

Sairastapaukset Mikäli lapsellesi sattuu tapaturma päivän aikana, annamme hänelle tarvittavan ensiavun. Jos tilanne vaatii, viemme hänet lähimmälle terveysasemalle ja otamme yhteyden jompaankumpaan vanhempaan. Hammastapaturman sattuessa otamme yhteyden terveystoimen hammashoitolaan. Lievät silmätapaturmat hoitaa terveyskeskuslääkäri, joka kirjoittaa tarvittaessa lähetteen jatkohoitoon. Vakavammat silmätapaturmat hoidetaan suoraan TYKS:ssä.

Tapaturman sattuessa lapselle annetaan päiväkodista hoitolaitosta varten lomake: Ilmoitus tapaturmasta päivystykseen tai hammashoitolaan. Tämä lomake jätetään täytettynä hoitolaitokseen, joka lähettää laskun suoraan lapsen vanhemmalle. Vanhempi/huoltaja maksaa ensin itse laskun ja hakee sen jälkeen korvausta IF-vakuutusyhtiöltä. Turun kaupunki korvaa tapaturmasta aiheutuneet kulut julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaisesti.

Korvaushakemus tehdään kirjallisesti mieluiten sähköpostitse osoitteeseen personalclaims@if.fi tai postiosoitteeseen IF Oy, PL 2026, 20025 IF. Laskuja ei tarvitse lähettää If:iin, mutta ne on hyvä säilyttää jonkin aikaa. Korvaushakemukseen/sähköpostiviestiin laitetaan seuraavat tiedot:

lapsen nimi sotu ilman loppuosaa tilinumero ja henkilön nimi, jolle korvaus maksetaan luettelo maksetuista laskuista euromäärineen (lääkärikäynti, mahdolliset lääkkeet ym.)

Lapsen sairastuessa päivähoitopäivän aikana otamme yhteyden vanhempaan/huoltajaan ja annamme lapselle tarvittavan hoidon ja mahdollisuuden lepoon.