Lounaismurteet

Turkuraattori eli miten muutat yleiskielisen ilmauksen Turun murteelle.

turun murre