Turun kaupungin Tietokone opetuksessa – TOP-keskus järjestää OSKAR-hankkeessa tvt-opetuskäytön ja digiosaamisen koulutuksia Turun seudun opetustoimen foorumin kuntien kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia ja avoimia myös muiden opetuksenjärjestäjien opettajille.

Hankkeen taustalla ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta julkaistut Uudet lukutaidot (uudetlukutaidot.fi), jotka määrittävät osaamistavoitteet varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa mukana oleville lapsille ja nuorille. OSKAR-hankkeen koulutukset pyritään rakentamaan kokonaisuudeksi, joka tarjoaa opetushenkilöstölle mahdollisimman kattavasti työkaluja uusien lukutaitojen tavoitteiden toteuttamiseen.

Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset järjestetään 1.9.2022 – 31.5.2024 aikana.

Tutustu koulutuksiin täällä

Yhteystiedot

Antti Huttunen
Suunnittelija, Turun kaupunki / TOP-keskus
etunimi.sukunimi@turku.fi
040 624 0233