Ohjeita muutosten tekemiseen

MUUTOSEHDOTUKSEN TEKEMINEN jaostossa koulun opetussuunnitelmaan

Jos kyseessä on kirjoitusvirheen tai muotoilun korjaaminen, joka ei vaikuta asiasisältöön, voi korjauksen tehdä suoraan koulun opetussuunnitelmaan ilman jaostokäsittelyä. Tehtävästä korjauksesta lähetetään ehdotus palvelupäällikölle, joka lähettää koulukohtaisen opetussuunnitelman rehtorille word-tiedostona. Korjaukset tehtyään rehtori lähettää word-tiedoston takaisin palvelupäällikölle. Tämän jälkeen tuotos ajetaan verkkoon.

Kaikissa muissa tapauksissa opetussuunnitelmamuutos viedään jaoston käsittelyyn. Muutosehdotuksesta tulee ilmetä:

  • opetussuunnitelman luku ja aihe, jota muutos koskee ja muutokseen kiinteästi liittyvä opetussuunnitelmateksti, johon muutosehdotus on merkitty punaisella (poistettava teksti yliviivataan ja lisättävä teksti punaisella)
  • Rehtori laatii jaostolle esittelytekstin, jossa perustellaan selkeästi miksi muutosta ollaan esittämässä. Teksti on syytä laatia huolella, koska se toimitetaan yleensä sellaisenaan, suorana lainauksena jaostolle.
  • Varsinaiset muutosehdotukset merkitään liitteeksi.
  • Esittelyteksti liitteineen lähetetään palvelupäällikölle krista.lahtinen(at)turku.fi ja copy paula.gestranius(at)turku.fi
  • Muutosesitys toimitetaan kaksi viikkoa ennen jaoston kokousta.
  • Mikäli esityksessä on jotain korjattavaa, merkitsee palvelupäällikkö korjattavat kohdat keltaisella korostevärillä. Korjausten vaatiessa aikaa muutosehdotus menee vasta seuraavaan jaoston käsittelyyn.
  • Kun jaosto on hyväksynyt muutosehdotukset, rehtorille toimitetaan koulun opetussuunnitelma word-tiedostona. Koulussa tehdään jaoston muutokset opetussuunnitelmaan, jonka jälkeen se lähetetään palvelupäällikölle uusittuna. Tämän jälkeen tiedosto ajetaan virastossa verkkoon.