Ohjeita muutosten tekemiseen

MUUTOSEHDOTUKSEN TEKEMINEN 

Jos kyseessä on kirjoitusvirheen tai muotoilun korjaaminen, joka ei vaikuta asiasisältöön, voi korjauksen tehdä suoraan koulun opetussuunnitelmaan. Tehtävästä korjauksesta lähetetään ehdotus palvelupäällikölle, joka lähettää koulukohtaisen opetussuunnitelman rehtorille Word-tiedostona. Korjaukset tehtyään rehtori lähettää Word-tiedoston takaisin palvelupäällikölle. Tämän jälkeen uusi ops viedään verkkoon.

Kaikissa muissa tapauksissa opetussuunnitelmamuutokset hyväksyy palvelualuejohtaja. Muutosehdotuksesta tulee ilmetä:

  • opetussuunnitelman luku ja aihe, jota muutos koskee ja muutokseen kiinteästi liittyvä opetussuunnitelmateksti, johon muutosehdotus on merkitty punaisella (poistettava teksti yliviivataan ja lisättävä teksti punaisella)
  • Muutosehdotus liitteineen lähetetään palvelupäälliköllelahtinen(at)turku.fi ja copy paula.gestranius(at)turku.fi
  • Mikäli esityksessä on jotain korjattavaa, merkitsee palvelupäällikkö korjattavat kohdat keltaisella korostevärillä ja lähettää rehtorille korjattavaksi. Korjattu muutosehdotus lähetetään palvelualuejohtajan päätettäväksi tommi.tuominen(at)turku.fi.
  • Kun palvelualuejohtaja on hyväksynyt muutosehdotukset, rehtorille toimitetaan Joutsenet-päätös, jonka pohjalta hän vahvistaa muutokset koulun lopulliseen opetussuunnitelmaan.
  • Tämän jälkeen tiedosto viedään virastossa verkkoon.