Kuulumisia Turusta!

KESTOA – kestävä toinen aste -projektin tavoitteena on muuttaa toisen asteen koulujen toimintakulttuuria nykyistä kestävämmäksi. Vaikka yhden projektin aikana ei kaikkeen pysty paneutumaankaan, paljon voi tehdä, kun mukana on samaan suuntaan yhdessä puhaltavia ihmisiä.

Turussa lukioista on mukana kahdeksan opettajaa, jotka tulevat neljästä eri lukiosta. Opettajat ovat eri oppiaineiden opettajia. Mukana on muun muassa englannin, ranskan, filosofian, matematiikan, maantieteen ja äidinkielen opettajia.  Heillä kaikilla on yhteinen tavoite tehdä projektitöitä kestävän koulun eteen. Opettajat toimivat lukioissaan työparina, mikä toivottavasti lisää tekemisen mielekkyyttä ja auttaa suunnittelussa.

Turussa yhtenä tavoitteena on tehdä Turun lukiokoulutuksen yhteinen tiekartta. Niin mikä, on moni kysynyt.  Trendisanan takana on ihan järkevä ajatus tehdä lukioille kestävän kehityksen visio toimenpiteineen ja aikatauluineen. Samaan aikaan on tekeillä myös kansallinen lukioiden tiekartaston työstäminen, mikä tukee mainiosti Turun projektin tavoitetta.

Lokakuun alussa järjestimme yhteisen vanhojentanssipukujen kirppiksen. Yksinkertaista ja järkevää: abit myyvät omia tanssiasujaan niille, jotka piakkoin tanssivat omat tanssinsa. Kirppistä vai orastavaa kiertotaloutta, kumpaa vain, mutta joka tapauksessa kehittäjäopettajien organisoima tapahtuma on kokeilemisen arvoinen. Ehkä tästä syntyy jokavuotinen perinne?

Teemme myös syksyn aikana opiskelijoille ja henkilökunnalle ympäristökyselyt. Opiskelijoille tehtävä kysely on lähes samanlainen, mitä tehtiin KESTU-hankkeessa Turun ammatti-instituutin opiskelijoille alkuvuodesta. Näin saamme aika kattavan otannan siitä, mitä toisen asteen opiskelijat Turussa ympäristöasioista ajattelevat. Henkilökunta saa myös oman vastaavan kyselyn, sillä kestävän koulun rakentaminen ei ole vain yksittäisten opettajien, rehtorin tai opiskelijoiden tehtävä, vaan siihen kuuluu koko koulun väki. Ympäristökyselyn tuloksista kuullaan marraskuun lopussa.

Paljon muutakin on tekeillä, mutta tässä muutama pääpointti.  Ja tokihan haasteitakin on. Kuten tiedämme, lukioiden arki on aika kiireistä.  Perustyön ja koeviikkojen lisäksi on penkkarit ja vanhojen tanssit, sitten valvotaan ja tarkistetaan ylioppilaskirjoituksia. Ja kohta on joulu ja kesä. Kouluihin liittyvissä projekteissa onkin aikataulujen ja suunnitelmien tekemisessä tärkeää ymmärtää koulujen arki, jotta projektityöt saadaan sujuvasti rullaamaan.

Tästä jatketaan!

Anni-Elina Karvonen, KESTOA-projektin projektipäällikkö, Turun kaupunki

 

Kestävää matkailua ja rakentavaa mökkiprojektia Variassa

Vantaan ammattiopisto Variassa Kestävän toisen asteen koulutuksen eli KESTOA-hankkeen parissa puuhailee matkailualan ja rakennusalan opettajia. Näillä aloilla laitetaan aina tuumasta toimeen, ja siksipä KESTOA-hankekin jo toimii täydellä teholla.

KESTOA-hankkeessa pyritään kehittämään ilmasto- ja kestävyysosaamista ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen tavoitteena on luoda ilmasto- ja kestävyysosaamiseen liittyviä sisältöjä, materiaaleja ja käytäntöjä ammatilliseen koulutukseen.

Rakennusalan opettajat tekivät Varian oppimisympäristö itslearningiin viime keväänä rakennusalan ympäristöosaamisen sisällöt. Syksyn mittaan nämä materiaalit, ja tehtävät ovat olleet opiskelijoiden ahkerassa käytössä. Opiskelijoilta ja opettajilta tulleiden käyttökokemusten perusteella materiaalia ehditään vielä hankkeen puitteissa kehittääkin. Sillä välin kun opiskelijat puurtavat alan kestävän kehityksen osaamisen parissa, suunnittelevat hankeopettajat jo seuraavaa projektia. Projekti kulkee nimellä Mökkiprojekti. Siitä kuulemme lisää myöhemmin!

Matkailualan opettajat käärivät hihat lokakuussa ja silloin aloitettiin matkailualan asiakaspalveluun ympäristöosaamisen sisältökokonaisuus. Hanketoiminta on suunniteltu ja aikataulutettu viime keväänä ja alan osaamislupaukset on mietitty.

Hankkeen aikana sisältöjä tullaan saamaan seuraavista teemoista:

 • Luontomatkailu Suomessa
 • Itämeren suojelu
 • Kulttuurikohteet ja paikalliset matkailukohteet Suomessa
 • Asiakaspalvelun ilmastovastuu
 • Ekomatkailu
 • Ilmastovastuulliset matkustusmuodot
 • Liikamatkailu

Alan vastuullisuuden osaamislupaukset kuvataan seuraavasti:

 • Tunnen vastuuni ja velvollisuuteni asiakaspalvelijana edistää kestävän kehityksen mukaista matkailua.
 • Selvitän työssäoppimisyritykseni toimintatavat kestävään kehitykseen liittyen.
 • Tunnen jokaisenoikeudet.
 • Tiedän, mitä tarkoittavat maailmanperintökohde, luonnonsuojelualue, kansallispuisto ja luonnonpuisto.
 • Ymmärrän, mitä tarkoittaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys matkailualalla.
 • Osaan perehtyä itse sekä kertoa asiakkaille paikallisista matkailukohteista ja kulttuuriperinnöstä.
 • Ehkäisen jätteiden ja hävikin syntymistä ja lajittelen syntyvät jätteet oikein.
 • Tunnen ekomatkailun periaatteet ja osaan suunnitella ympäristövastuullisen matkailupalvelun.
 • Tunnen keinoja yrityksen veden- ja energiankulutuksen vähentämiseksi ja ymmärrän kiertotalouden periaatteet.

Anna Kepanen, Vantaan ammattiopisto Varia, projektikoordinaattori

Lähialueen historia, tulevaisuus ja nykyopiskelija

Tikkurilan lukio, itäisellä Vantaalla, seisoo radan varressa, liki Tikkurilan  asemaa. Se läheisin ympäristö on tyhjä maa-alue, jättömaa, jonka lähistöltä on löydetty kivikauden puolivälistä olevia esineitä, savifiguureja 6000 vuoden takaa.  Tikkurilan alue tunnettiin keskeisenä markkinapaikkana 1500-luvulta lähtien – sana tikkuri tarkoittaakin kymmenen nahan nippua. Myöhemmin alueella on ollut teollisuutta: silkkikutomo, maali- ja lakkatehdas sekä lyijysulatto. Joenvarren kulttuurihistorialliset rakennukset ovat muisto menneiltä ajoilta.

Historian ymmärtäminen on toivon välikappale. Tulevaisuusajattelun ytimessä ovat konkreettiset utopiat.

Tähän ajatukseen nojaa myös Tikkurilan lukion Kestoa-hanke. Teemme kolmessa eri oppiaineessa, maantieteessä, yhteiskuntaopissa ja äidinkielessä, projekteja, joissa konkretisoidaan utopioita. Projektit liittyvät läheisen tontin eli uuden oppimiskampuksen suunnitelmaan ja samalla Tikkurilan lukion oman tontin kehittämiseen.

Maantieteen tutkielmien teko on alkanut lokakuussa. Tunneilla vieraillut arkeologi Andreas Koivisto perehdytti opiskelijoita alueen historiaan. 

Yhteys oppimiskampuksen projektin johtajaan ja muihin projektin toimijoihin poiki paitsi alueen karttoja, myös ajatuksen yhteistyön jatkumisesta Kestoa-hankkeen jälkeenkin.  Opiskelijoiden tutkielmissa perehdytään alueen historian kautta tulevaisuudennäkymiin ja aluesuunnitteluun. Tekovaiheessa opiskelijat ovat yhteydessä kaupungin puistosuunnittelun toimijoihin. 

Kahdella kolmannessa jaksossa alkavalla äidinkielen opintojaksolla visioimme alueen historian ja nykytilanteen pohjalta alueen tulevaisuutta tekstein, jotka tulevat esille oppimiskampuksen ja Tikkurilan lukion yhdistävälle jalankulkuväylälle.

Oppimiskampuksen sivustolla sanotaan, että ”kampuksesta tulee edelläkävijä monin tavoin: muuntojoustavat ja monikäyttöiset tilat sekä laadukas oppimisen ympäristö, jossa luonto ja resurssiviisaus on otettu huomioon”.  Koska kampus sijaitsee välittömästi Tikkurilan aseman läheisyydessä, se kiinnostanee myös matkailijoita. Yhteiskuntaopin ryhmä tutkaileekin aluetta matkailun kannalta.

Työskentely nojaa yhteistyöhön kaupungin toimijoiden kanssa, ja hankkeeseen osallistuvat opiskelijat perehtyvät keinoihin vaikuttaa lähiympäristön kestävään suunnitteluun. Hankkeen aikana me opettajat teemme havaintoja onnistuneista toimintatavoista ja jatkamme lähialueen suunnitteluun osallistavaa konkreettista utopiointia hankkeen loputtua.

Lisätietoa kampuksesta:

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/tikkurilan-osaamiskampuksen-kaavoitus

Satu Kiiskinen, Kestoa-hankkeen koordinaattori Tikkurilan lukiossa

 

Mitä kuuluu Stadin ammattiopistoon?

Stadin ammattiopistossa ilmastovastuullinen toiminta on laajentunut kaikille aloille. Lue lisää  Maria Uusitalon kirjoittamasta artikkelista, joka on julkaistu 15.8.2023 helsinginilmastoteot.fi-sivuilla.

https://helsinginilmastoteot.fi/moderni-tyoelama-edellyttaa-ilmasto-ja-kiertotalousosaamista-stadin-aon-ilmastovastuullinen-toiminta-laajenee-kaikille-aloille/

Kaisa Rastas, Stadin ammattiopisto, projektikoordinaattori