Etusivu

kk1

Varhainen täydellinen kielikylpy

Kerttulin päivähoitoyksikössä toimii kaksi kielikylpyryhmää (5 -vuotiaat Rävarna ja esikoulu Vargarna), molemmissa 25 lasta.

Kielikylpy aloitetaan viisi vuotiaana. Aloittaessaan lapset osaavat jo hyvin omaa äidinkieltään ja uuden kielen omaksuminen on mahdollista ja oppiminen tehokasta.

Ruotsinkielikylpyohjelma alkaa päiväkodissa ja jatkuu yläasteen loppuun asti. Kielikylpykielen osuus vähenee 100%:sta 50%:iin yleensä kuudennelle koululuokalle tultaessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kielikylpyoppilaiden äidinkieli kehittyy normaalisti ja kielikylpykieli jopa huomattavasti paremmin kuin normaalissa kouluopetuksessa olevien oppilaiden kielitaito. Kielikylpyoppilaat omaksuvat kaksi kielijärjestelmää ja heistä tulee kielellisesti tietoisempia kuin yksikielisistä lapsista. Oppilaiden asenteet muihin kulttuureihin ja kieliin ovat myös myönteisemmät.

Opetusmenetelmät

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa yksikielisten kotien lapsille annetaan opetusta muulla kielellä kuin heidän äidinkielellään. Ryhmässä lapselle puhutaan aina ruotsia ja aikuiset ymmärtävät lasten äidinkieltä. Lapsen kielitaidon kasvaessa kielikylpykielen osuus lasten puheissa kasvaa.

Aluksi selkeät lyhyet lauseet ja oppimisen tukena käytetään paljon eleitä, ilmeitä, äänensävyjä, käsinuket, esineet ja kuvat havainnollistavat puhuttua kieltä. Alussa toiminnassa runsaasti toistoja; samat laulut, lorut ja leikit jäsentävät päivää. Rutiinit tärkeitä – ne luovat turvallisuutta, lapset oppivat tietämään mitä tapahtuu seuraavaksi päiväkotipäivän aikana. Menetelmän tavoitteena on ns. toiminnallinen kaksikielisyys.