Etäopettajan sijaisena toimiminen

Mikäli etäopettaja on estynyt pitämästä tuntia:

  • Sijaisena toimiva henkilö menee oppilaiden tapaan osoitteeseen edu.turku.fi => Katsomusaineiden etäopetus. Etäopetuksen sivuston etusivulta löytyvät linkit etätunneille. Kuka tahansa edu.turku.fi-käyttäjä voi toimia sijaisena. Teams-sovelluksen käyttäminen on suositeltavaa mutta ei pakollista: osallistua voi myös selaimella.
  • Etäopettajan valitsemista asetuksista riippuen sijaisella on joko esittäjäoikeudet tai vain osallistujaoikeudet. Pelkillä osallistujaoikeuksille oppilaiden kanssa voi keskustella videokuvalla ja äänellä. Esittäjäoikeudella voi myös käyttää esimerkiksi ruudunjakoa.
  • Etäopettaja pyrkii mahdollisuuksin mukaan toimittamaan ohjeistuksen siitä, mitä sijaistettavilla tunneilla tehdään. Useimmissa tapauksissa opetus nojautuu olemassa olevan materiaalin (kirjat yms.) käyttöön.
  • Etätunnin päättyessä riittää, että Teams-kokouksesta poistutaan.