Henkilöstökoulutushanketta haettu

TOP-keskus hakee Opetushallituksen vuoden 2024 henkilöstökoulutushaussa koulutushanketta ”Digiskaala – Tulevaisuuden taitoja kaikille” Varsinais-Suomen opetusfoorumin kuntien (VSO) osaamisen kehittämiseen. Koulutukset ovat avoimia myös muiden kuin VSO-kuntien henkilöstölle.

Hanke koostuu tarveperustaisesti valituille kohderyhmille räätälöidyistä koulutuskokonaisuuksista, joiden vaikuttavuutta lisätään pitkäkestoisuudella ja sisältöjen tarkalla kohdentamisella. Hanke sisältää omat osionsa johdolle, luokanopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille sekä koulunkäynninohjaajille. Koulutuksilla vahvistetaan omaan tehtävänkuvaan liittyvää uusinta digitaalista osaamista ja saadaan konkreettisia toimintamalleja arkityöhön sekä lisätään ymmärrystä kehittyvien teknologioiden (erityisesti tekoäly) mahdollisuuksista. Koulutuskokonaisuuksissa läpäisevinä teemoina ovat kyberturvallisuus, eettisyys, tekijänoikeudet ja tietosuoja.

Lisäksi hankkeeseen liittyy laajemman kohderyhmän kokoava seminaari, joka käsittelee hankkeen keskeisiä aihepiirejä ja antaa suuntaviivoja uusimpien teknologien tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Mikäli rahoitus saadaan, toiminta alkaa elokuussa 2024.

Lisätiedot: Saila Visti, Mikko Hirvonen, Antti Huttunen / TOP-keskus