Oppilaskunta

Oppilaiden kommentit kouluympäristön Turvallisuus koulussa -kyselyyn

Turun kaupunki on pyytänyt alakouluikäisiltä lapsilta lausuntopyynnön oman kouluympäristönsä turvallisyydesta. Moision yksikön oppilaat vastasivat kyselyyn luokkatunnilla 16.1o.2018 merkitsemällä muun muassa toiveita, tien ylityspaikkoja, pleottavia ja vaarallisia paikkoja, leikkipaikkoja sekä kunnostusta vaativia kohteita.

Kaikkien oppilaiden vastauksista koostettiin yhtenäinen palaute kaupungille. Vaarallisiksi tai pelottaviksi paikoiksi koettiin esimerkiksi liikenneympyrän alue, nuorisotilan ympäristö ja Paattistentien ylitys. Leikki- ja kokoontumispaikkoina toimivat alueen puistot, metsät, koulualue sekä nuorisotilan ympäristö. Oppilaiden toiveissa nousivat esille uudet puistot, leikkivälineet, skateparkki ja erilaiset ravintolapalvelut. Kunnostusta tarvitsevina kohteina pidettiin muun muassa Moision koulun kenttää ja luistelukoppia sekä moottoritien ali kulkevaa jalankulkuväylää.

————————————————————————–

OPPILASKUNTA lukuvuonna 2018-2019

HALLITUS (1.-6.lk)

Justina Hallamaa (varalla Arina Sharifi)

Emmi Peltola (varalla Hilda Vuohijoki)

Juho Laakkonen (varalla Elle Leino)

Iida Pulkkinen (varalla Mea Juutinen)

Leo Jorva (varalla Iina Lahnakoski)

Lotta Lehtonen (varalla Lauri Lähdemäki)

Lumi Sura (varalla Elias Koskinen)

Aava Susi (varalla Ellen Kangosjärvi)

Ruth Tuppurainen (varalla Emmi Kankare)

Olivia Leppänen (varalla Arttu Rutonen)

Lydia Ritola (varalla Simo Laakso)

Susanna Valkonen (varalla Juliet Lehtilä)

Emin Basic (varalla Lilli Toivanen)

Sanni Rikkonen (varalla Janna Mäkelä)

Myrmidia Mörönen (varalla Jessica Vuorinen)

Eerika Lahnakoski (varalla Ella Viljanen)

Ohjaava opettaja Tiina Tähtikari

 

HALLITUS SYYSLUKUKAUDELLA 2018 (7.-9.lk)

8a: Laura Airo ja Topi Laakso

8b: Krista Korppas

8c: Casper Kuusto ja Milla Lindroos

9a: Mikko Koivumäki

9b: Jessica Niiniviita

9e: Atte Laakso

Vuoden 2019 oppilaskunnan hallituksen vaali järjestetään tammikuussa.

Hallitukseen valitaan edustaja jokaisesta 7. ja 8. luokasta.

Nykyiset 9. luokkien edustajat jatkavat kevätlukukauden loppuun asti.

Linkki oppilaskunnan ilmoitustaululle.

Ohjaava opettaja Tarja Honkanen

 


Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Jokaisessa koulussa oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus, jota ohjaa oppilaskunnan ohjaaja. Alakoulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä Turun Lasten Parlamentin kanssa ja osallistuvat Turun Lasten Parlamentin suurkokouksiin. Yläkoulujen oppilaskunnat tekevät vastaavasti yhteistyötä Turun Nuorisovaltuuston kanssa.