Teknologiatyöpaja yläkoululaisille

Kerttulin lukio järjesti 28.2.2018 neljä tuntia kestävän teknologiatyöpajan kaikille kiinnostuneille pääkirjaston Studiossa.

Työpajaan oli kutsuttu tutustumaan oppilaita opettajineen Turun yläkouluista, mutta se oli samalla avoin aivan kaikille kiinnostuneille kirjaston asiakkaille.

Työpajassa pääsei kokeilemaan 3D-tulostamista kynillä, Drone-koptereiden taitorataa, robottipallokilpailua sekä kolmiulotteista taiteilua HTC-virtuaalilasien ja Google TiltBrusin avulla.

Yläkoululaiset, heidän opettajansa ja kirjaston satunnaiset kävijät osallistuivat innokkaasti päivän kokeiluihin ja opiskelijoillamme oli täysi työ ohjata innokasta väkeä teknologiakokeiluissa.

Tapahtumasta toivottiin vuosittaista ja saimme vanhemmilta myös ohjeita järjestää vastaavaa opiskelijoidemme huoltajille – laitetaan milenkiinnolla pohdintaan…

TVT-opetiimit haussa

Ytimessä ydintaidot –hankkeessa on TVT-osio, jonka tiivistettynä ajatuksena on opettajien yhteistyönä kehittää toimintamalleja, jotka aktivoivat yhteisölliseen TVT:n käyttöön oppitunnin aikana, opiskelijoiden omia laitteita hyödyntäen ja samalla ydintaitoja kehittäen.

Etsimme nyt opettajatiimejä á 2-4 opettajaa, jotka haluaisivat kehittää omaan oppiaineeseen soveltuvan tuntityöskentelyn toimintamallin/malleja ja jakaa sen muille.

Lue tarkemmin alasivulta ”TVT” ja ilmoita oma tiimisi mukaan!

Terveisin Jouni Paakkinen ja Antti Huttunen / TOP-keskus

Kerttulin Makerspace alkaa muotoutua

Ytimessä ydintaidot hankkeen Kerttulin lukion kärkenä on muuntaa yksi opetustila Makerspace-tyyppiseksi (Wikipedia) monimuoto-opiskelutilaksi.

Kesän ja syksyn aikana on päästy pienimutotoisten kokeilujen lisäksi myös itse tilan muuttamiseen ja ensimmäinen versio näyttääkin jo hyvin erilaiselta kuin lähtötilanne.

Opiskelijoitakin on muutoksen jälkeen tiloissa nähty lähinnä 3D-tulostuskerhon ja 3D-kynäkokeiluryhmien muodossa.

Tilan tavoitteet:

Kerttulin lukion case keskittyy ydintaitojen, a) Luovuus, b) Itseohjautuvuus ja Oppimaan oppiminen, kehittämiseen. Kerttulin lukio irrottaa hankkeelle luokkatilan, johon rakennetaan Maker Space / Fab lab / Hackerspace tyyppinen fyysinen ympäristö. Tämän tilan käyttö johdetusti tai itsenäisesti mahdollistetaan lukion opiskelijoille niin koulupäivien aikana kuin niiden ulkopuolellakin.

Fyysisen tilan, sieltä löytyvien teknologisten välineistöjen, ohjeistuksen sekä ohjaushenkilöstön avulla luodaan opiskelijoille konkreettinen, turvallinen käytännönläheinen ja innovatiivinen mahdollisuus kehittää ja jakaa omia vahvuuksiaan, kädentaitojaan ja projektejaan innostavassa teknologisessa ympäristössä.

Tilaan pyritään luomaan 5-6 erityyppistä työskentelypistettä, joissa pystytään toimimaan tarpeen mukaan yksin tai pienessä ryhmässä. Kullekin työskentelypisteelle kehitetään yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa vastuutiimi, joka kehittää ja vastaa pisteen toiminnasta ja sisällöistä oppipoika-kisälli periaatteen mukaisesti.

Alustavasti pisteiksi on ajateltu seuraavia:

  • 3D-tulostaminen
  • Mikrokontrollerit ja elektroniikka (esim. Arduino ja Raspberry Pi)
  • Robotiikka
  • Videokuvaus ja videoeditointi
  • Pienimuotoinen puu- / muovi /metallityöpiste
  • Pelin kehitys ja virtuaalitodellisuus (esim. Google Expeditions ja Leap Motion )

Viestintää ja vuorovaikutusta Puolalanmäessä

Valitsimme OPS 2016:n mukaisista viidestä ydintaidosta Puolalanmäen lukion painotusalueeksi viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Tiivistimme ydintaidon eri ulottuvuudet viideksi kysymykseksi, joita olemme hyödyntäneet niin opettajan ja työyhteisön itsereflektiossa kuin myös opiskelijoiden kurssiesitysten ohjeistuksessa.

 

 

Digitaalisuus on ollut luonnollinen osa ydintaitomme kehittämistä. Opettajien kesken olemme käyttäneet luokan muistikirjaa (Class Notebook) suunnitteluun ja sisäiseen julkaisuun. Oppitunneilla, ryhmänohjauksessa ja opettajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa olemme kiinnittäneet erityishuomion viestintämme eri tasoihin. Huomion suuntaaminen kehittyvään taitoon sekä osuvat, vuorovaikutteiset harjoitteet ovat lisänneet tietoisuuttamme vuorovaikutusprosesseista niin opettajien kuin opiskelijoidenkin keskuudessa.

 

Tutustu yksityiskohtaisemmin viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämishankkeeseemme eri blogisivuilla!