On opittu ymmärtämään

Uudet teknologiat ovat yhä syvemmällä osana rakenteita. On noussut tarpeita, joita ei ennen ollut, on opittu ymmärtämään yhä enemmän uusien teknologioiden merkityksestä oppimisessa sekä opittu entistä tehokkaammin hyödyntämään niitä. Esim. virtuaalimaailmoissa, lisätyllä todellisuudella tai robotiikkaa hyödyntäen voidaan opettaa ja oppia uusia asioita.

Käyttökokemusten lisääntyessä on pystytty oppimista ja opettamista syventämään entisestään. Uusien teknologioiden käyttö opetuksessa on lisääntynyt. Uusi oppiminen on erilaista kuin aikaisempi. Digitaalisuus ja teknologinen murros muuttavat toimintaa ja meitä.

Tärkeänä osana kaikessa tässä on ollut Keudan Digipajatoiminta.

Yhdessä oppiminen ja kiinnostus uuteen ovat mahdollistaneet sen, että Keudassa on suoritettu Keudan digipajatoiminnan kautta jo mm. noin 1500 digipajapolkua. Keudan opiskelijoille ja henkilöstölleen tarjoama digivalmennus ei ole vain osallistumista vaan se on ollut aktiivista oppimista.

  • 3D (mallinnus- ja tulostus)
  • Digimediat (360-kamerat, ThingLink, sovellukset ym.)
  • Tekoäly (AI)
  • Lisätty todellisuus (AR)
  • Robotiikka (humanoidirobotit, VEX ym.)
  • Virtuaalitodellisuus (VR)
  • Dronet (dronetoiminta eri puolilla Keudaa)
  • Simulaattorit
  • O365 palvelut

Keudan Digipajat ja ao. uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että kyseisten alojen yhteistyökumppaneilta.

Kuvia Keudan Murros 2021 -tapahtumasta sekä kuvakaappaus osallistujan palautteesta

 

– Nämä erilaiset uuden teknologian ratkaisut rikastuttavat oppimista ja innostavat oppilaita kehittämään ja kokeilemaan. Digitiimeissä etsitään yhdessä kokeillen ratkaisuja eri alojen muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallimme murtaa perinteisen luokkaoppimisen kaavan ja antaa opettajille ja oppilaille työkaluja kehittää jotain uutta, ajasta ja paikasta riippumatta (K. Honkonen).

Mm. näitä ajasta ja paikasta riippumattomia oppimismahdollisuuksia ja -ympäristöjä löytyy Keudan digipajoista, joita löytyy eri Kampuksiltamme ja tulemme laajentamaan toimintaa, jotta tavoitamme kaikki yksittäisetkin toimipisteet. Nyt toteutetuissa digipajoissa on hieman eri painotuksia toimipisteiden tarpeiden mukaan, esim. 3D ja/tai VR. Jatkossa digipajoja toteutetaan lisää syventävin sisällöin tai esim. mahdollistetaan digiasiantuntijoita sinne paikalle tai resurssiopettajatyyppisesti luokkaan opetuksen tueksi. Opetushenkilöstö sekä opiskelijat ovat ottaneet digipajat ja uudet teknologiat positiivisesti vastaan.

 

 

Virtuaalisia oppimisympäristöjä ”pedagogisia XR maailmoja” on luovasti toteutettu mm. AltSpace ympäristöön. Esimerkkinä ammatillinen Sähkömaailma, jossa iso määrä opiskelijoita on ollut oppimassa asioita. On rikastettu etäopiskelua ja oppimista virtuaalisuudella, opiskelijat ovat menneet jopa omaan itse opettajan johdolla rakentamaansa VR oppimisympäristöön (esim. tämä sähköalan ”Electricity World” tai ”MOK-maailma”).

Tai esim. VR/ XR mahdollisuudet YTO-aineissa! Ajattele esim. pedagogista ”Koiratarhaa” tai ”matematiikkalabyrinttia”, jossa opiskelijat ryhmäytyvät ja hauskalla pelillisellä tavalla ratkaisevat matemaattisia haasteita. Keudassa on näitä useita erilaisia pedagogisia virtuaalisia oppimisympäristöjä rikastamassa ja tuomassa immersiivisyyttä opetukseen Teamsin ym. tueksi ja vaihtoehdoiksikin. Paikasta riippumattomuutta, tasa-arvoa ym.

Näitä toteutuksia Keuda toi näkyville myös vuosittaisessa #Murros tapahtumassaan 29.4.2021.

Murros-tapahtumat ovat opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja yrityksille suunnattuja tapahtumia. Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat olleet yksi tärkeä osa Murros-tapahtumia. Ohjelma rakentuu TED talk -tyyppisistä puheenvuoroista sekä XR virtuaalimaailmoista ao. pedagogisine oppimisympäristöineen.

Lisätietoja:

Heikki Virtala
Toimialapäällikkö
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda
050 415 0781, heikki.virtala@keuda.fi

Kari Honkonen
Verkkopedagogiikan kehittäjä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda
040 174 5520, kari.honkonen@keuda.fi