3-5 -vuotiaat

Kielten rikas maailma: 

Tutkin ja toimin ympäristössäni:

  • Matemaattiset käsitteet: oppi&ilo-tehtävät, papunet,  
  • Note ohjelmalla itse tehdyt tehtävät 
  • You tubeMinuscule video pätkät pienten eläinten maailmasta 
  • Suri on kadonnut – peli, Luontosanastoa, tutkimista.
  • Lomamatka– peli (etsi erilainen kuva)
  • Etsi virheet  – mikä kuva ei ole samanlainen?
  • Suin Päin Summanmutikkaan – etsi kuvista erot
  • Metsätietoutta
  • Ryhmittelytehtäviä (Viitottu rakkaus) Monta erilaista, tallennetaan tiedosto koneelle, voidaan katsoa kosketustaulun kautta.

Kasvan, liikun ja kehityn:

Ilmaisun monet muodot: 

Minä ja meidän yhteisömme: