Ranskan kieliluokat- les classes bilingues

Ranskaksikin voi opettaa muun muassa matematiikkaa, kuvataidetta, ympäristö- ja luonnontietoa tai vaikkapa musiikkia ja liikuntaa!

Koulumme tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden ranskan kieliluokkaopetukseen ja ranskan luokista on tullut arvokas osa Vähä-Heikkilän koulua. Ensimmäiseltä luokalta alkaen ranskankielisen opetuksen perustavoitteena on luoda positiivinen asenne opiskeluun, kehittää omaa minäkuvaa ja itsetuntoa, kannustaa oppilaan omatoimisuutta ja rohkaista häntä osallistumaan ranskankieliseen keskusteluun. Ranskan kielen opetus perustuu havannoillistamiseen, näyttämiseen, toistoon ja konkretisoimiseen. Ranskalaisen kulttuurin perinteitä opetetaan arvostamaan – unohtamatta kuitenkaan suomalaisuutta.

Kieliluokan opettaja puhuu ranskaa eri luokkatilanteissa. Oppilaat oppivat alusta alkaen normaalit koulupäivän toiminnot ranskan kielellä. Kieltä käytetään kaikilla muilla kuin äidinkielen oppitunneilla. Lukeminen ja kirjoittaminen opetetaan suomen kielellä. Joka oppiaineessa uudet asiat opetetaan tarpeen mukaan suomeksi.

Lisätietoja kieliluokista: www.kieliluokat.fi