Opinto-ohjelman jakelupaikat

Alla oleva päivämäärä kertoo ajankohdan, jolloin opinto-ohjelmaa on viety jakelupaikkoihin.

1.8.2022 Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5

1.8.2022 Turun kaupunginkirjasto

5.8.2022Turun lähikirjastot

1.8.2022 Akateeminen Kirjakauppa, Hansa

1.8.2022 Suomalainen Kirjakauppa, Hansa

1.8.2022 Suomalainen Kirjakauppa, Skanssi

1.8.2022 Kansallinen Kirjakauppa, Linnankatu

5.8.2022 Kansallinen Kirjakauppa, Länsikeskus

5.8.2022 Kansallinen Kirjakauppa, Hämeenkatu

8.8.2022 Monitori, Skanssi

1.8.2022 Turku-piste, Puolalankatu

1.8.2022 Kauppahalli

1.8.2022 Turun Seudun TST ry, Kanslerintie

1.8.2022 Turun AKK, Artukainen

1.8.2022 TE-keskus, Itsenäisyydenaukio

1.8.2022 Lankamaailma, Humalistonkatu

1.8.2022 Työkeskus, Käsityöläiskatu

1.8.2022 Ohjaamo, Käsityöläiskatu

1.8.2022 Raision pääkirjasto

1.8.2022 Raseko, monessa toimipisteessä

2.8.2022 TOP-Keskus, Lemminkäisenkatu

2.8.2022 Turun kauppakorkeakoulun kirjasto

2.8.2022 Feeniks-kirjasto, Turun yliopisto

2.8.2022 KOP-kolmio, Monitori ja Visit Turku

2.8.2022 Turkuseura, Vanha Suurtori

2.8.2022 Taito Varsinais-Suomi, Vanha Suurtori

3.8.2022 Turun ammatti-instituutti, Lemminkäisenkatu

8.8.2022 Turun ammatti-instituutti, Juhannuskukkula/Peltola/Ruiskatu

8.8.2022 Turun ammatti-instituutti, Aninkainen

4.8.2022 Kauppakeskus Hansa, Hansatorin infopisteen vieressä

8.8.2022 Varsinais-Suomen Viro-keskus

1.–15.2022 K-citymarket Länsikeskus

Maalauskursseilla ei enää käytetä tärpättiä

Syksystä 2022 alkaen työväenopisto siirtyy puhtaampaan ja myrkyttömämpään opiskeluympäristöön. Maalauskursseilla tämä koskee tärpätin käytön lopettamista opetustunneilla opiston tiloissa eli tärpättiä ei käytetä missään muodossa, ei ohenteena eikä mediumeissakaan (dammar, liquin). Tärpätti on myrkyllistä vesistölle ja haitallista myös hengitettynä (sama koskee myös hajutonta tärpättiä).

Perinteisellä öljyvärillä voi jatkossakin maalata opetustunnilla käyttäen sitä vain pelkästään tai kylmäpuristetun pellavaöljyn kanssa. Vesiliukoisiin öljyväreihin voidaan myös sekoittaa 25 % perinteisiä öljyvärejä, joten esim. vaaleat värit voidaan tehdä käyttäen vesiliukoista valkoista väriä sekoittamalla siihen max. 25 % perinteisiä värejä. Näin oppilaat voivat käyttää perinteisiä värejä uusien vesiliukoisten värien ohella ilman, että heidän tarvitsee ostaa kokonaan uudet värit.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet taitotasoittain:

A1:

 • Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.
 • Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
 • Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.
 • Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.
 • Pyrkii arvioimaan ja kehittämään kielitaitoaan

 

A2:

 • Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ.
 • Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.
 • Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.
 • Hakee vieraskielistä tietoa ohjatusti kurssiin liittyvistä materiaaleista ja ohjeista
 • Pyrkii arvioimaan ja kehittämään kielitaitoaan

 

B1:

 • Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana.
 • Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.
 • Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.
 • Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita.
 • Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.
 • Hakee vieraskielistä tietoa kurssiin liittyvistä materiaaleista ja ohjeista.
 • Arvioi ja kehittää kielitaitoaan.

 

 B2:

 • Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.
 • Viestiminen on suhteellisen sujuvaa ja spontaania, ja opiskelija pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta erityistä ponnistelua.
 • Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.
 • Hakee monipuolisesti kurssilla tarpeellista vieraskielistä tietoa.
 • Arvioi ja kehittää kielitaitoaan oma-aloitteisesti.

 

C1:

 • Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä.
 • Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
 • Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin.
 • Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä.
 • Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.
 • Hakee itsenäisesti ja monipuolisesti kurssiin liittyvää vieraskielistä tietoa.
 • Arvioi ja kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja oma-aloitteisesti.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.

 

 

C2:

 • Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
 • Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen.
 • Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti.
 • Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.
 • Ymmärtää ja osaa käyttää kurssilla käsiteltyihin aiheisiin liittyviä sanoja ja ilmaisuja.
 • Hakee itsenäisesti ja monipuolisesti kurssiin liittyvää vieraskielistä tietoa
 • Arvioi ja kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja oma-aloitteisesti.

Sähköpostien siirto 2022

Sähköpostisiirrot Turku.fi > Edu.turku.fi

Sähköpostien uudelleenohjaukset ovat nyt viikolla 12 osin käytössä. Osa posteista tulee Turku.fi-osoitteeeseen ja osa uuteen Edu.turku.fi-osoitteeeseen. Siirtymävaiheen kestosta ei ole tässä kohtaa tietoa, joten toistaiseksi ohjeena on lukea molempia posteja.

Postilaatikoiden kopiointi vanhasta uuteen tapahtuu sekin lähiaikoina: ajankohta ei ole tiedossa, mutta asiasta pitäisi tulla käyttäjälle etukäteen tietoa. Kopioinnin jälkeen Turku.fi-sähköpostin postit ja kansiot näkyvät Edu.turku.fi-sähköpostin puolella.

Vanha posti

Turku.fi-posti: https://posti.turku.fi

Turku.fi-postin tunnukset: etunimi.sukunimi@turku.fi

Turku.fi-postin salasanat: https://id.turku.fi

Uusi posti

Edu.turku.fi-posti: https://www.outlook.com/edu.turku.fi

Edu.turku.fi-postin tunnukset: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Edu.turku.fi-postin salasanat: https://id.edu.turku.fi

Opiston sähköpostitukea: mika.tammenkoski (at) edu.turku.fi

 

Lue myös: https://edu.turku.fi/henkilokunta-ja-edu-turku-fi-sahkoposti/

 

Tuntiopettajaksi työväenopistoon

Tuntiopettajaksi työväenopistoon?

Tee intohimostasi työtä ja hae meille tuntiopettajaksi! Etsimme parhaillaan uusia opettajia riveihimme.

Hakuaika: 1.–6.3.2022

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/FEEC9510A8FD2A97

Kurssisuunnitteluohje: https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/files/2022/03/Kurssisuunnittelun_ohjeistus-2022-2023.pdf

Kurssisuunnittelun aikataulu: https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/files/2022/03/2022-2023_suunnittelun_aikataulu-korjattu-pvm.pdf

Verkkokurssit

Tähän on listattu syksyn 2022 nettikursseja. Tarjolla on toki myös suuri määrä lähiopetuskursseja, jotka löydät osoitteesta https://opistopalvelut.fi/turku tai painetusta opinto-ohjelmastamme.

Osa kursseista on jo alkanut, mutta niillekin voi ilmoittautua toimiston avulla (p. 02 262 9811), jos tilaa on.

 

Verkkokurssit-otsikko

Liikunta ja jooga • Terveys ja hyvinvointi

752077 Pilates etänä A 22.8.–28.11.2022 ja 9.1.–17.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11920

752079 Nia™: Move It! Kolmenvartin etätanssitauko 5.9.–5.12.2022 ja 16.1.–24.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12050

752083 Pilates etänä B 25.8.–24.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12812

752163 Stretching – aamuvenyttely etänä 23.8.–29.11.2022 ja 10.1.–11.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12795

 

Ruoka

80201 Vietnamilainen illallinen – etäopetus 29.9.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12722

80202 Intialainen illallinen – etäopetus 25.10.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12730

 

Piha ja puutarha

60203 Happaman maan marjat palstalla – etäopetus 26.10.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12307

60205 Bokashin abc – etäopetus 14.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12305

 

Historia

10303 Sukuhistoria A – etäopetus 13.9.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12513

 

Käden taidot

201044 Vaatteen kaavan kuosittelu – etäopetus 5.9.–28.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12324

 

Opetus, kasvatus ja psykologia • Yrittäjyys

15101 Älyä oppimiseen – verkkokurssi 24.10.–28.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12491

15106 Mindfulness tutuksi B – etäopetus 20.9.–22.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11976

39912 Onnistu asuntokaupassa – etäopetus 5.9.–7.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12831

 

Sanataide ja kirjallisuus

20302 Tästä kirjasta haluaisin keskustella – etäopetus 22.9.–15.12.2022 ja 1.1.–30.3.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12763

20304 Luovan kirjoittamisen peruskurssi – etäopetus 30.8.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12475

 

Musiikki

20505 Studioteknologian peruskurssi – etäopetus 31.8.–7.12.2022 ja 11.1.–12.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12314

20506 Studioteknologia jatkokurssi – etäopetus 31.8.–7.12.2022 ja 11.1.–12.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12317

 

Tietotekniikka

40299003 Digiviidakon selviytymisopas – etäopetus 25.8.–15.9.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12806

40299050 3D-ympäristömallinnuksen perusteet – etäopetus 24.9.–15.10.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12745

40299051 3D-esinemallinnuksen perusteet – etäopetus 29.10.–19.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12743

40299055 Videokuvauksen etäopetus 31.8.–7.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12318

 

Englanti

1020402 Englannin alkeet – etäopetus 29.8.–28.11.2022 ja 9.1.–24.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12530

1020408 Englannin perusteita – verkkokurssi 20.9.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12592

1020414 Kuunnellaan englantia 1 – verkkokurssi 26.10.–30.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12587

1020429 Fairytales in English – etäopetus 5.9.–21.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12363

1020434 The sounds of English – etäopetus 14.9.–7.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12584

1020435 Let’s talk! – etäopetus 15.9.–8.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12356

1020440 Focus on Speaking – etäopetus 5.9.–21.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12351

1020441 Advanced English Grammar and Vocabulary – verkkokurssi 31.8.–16.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11902

 

Espanja

1020842 Monipuolista etäespanjaa – etäopetus 31.8.–30.11.2022 ja 11.1.–12.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12460

 

Italia

1020906 Italian alkeet 1 C – etäopetus 30.8.–29.11.2022 ja 10.1.–11.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11986

1020926 Italia 3 B – etäopetus 30.8.–29.11.2022 ja 10.1.–11.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11982

1020934 ”Dalla strada alle stelle” – löytöretkiä italialaisen musiikin maailmaan – etäopetus 23.9.–7.10.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12869

1020944 Amore e ginnastica – etäopetus 30.8.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11983

 

Kreikka

1029933 Kreikan alkeet kokonaisvaltaisesti – etäopetus 29.8.–28.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12292

1029935 Kreikka 2 kokonaisvaltaisesti – etäopetus 31.8.–30.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12287

1029936 Kreikka 3 kokonaisvaltaisesti – etäopetus 31.8.–30.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12289

 

Ranska

1020626 Ranskan kertausta – verkkokurssi 6.9.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11888

1020634 Écoutons – kuunnellaan ranskaa – verkkokurssi 28.9.–9.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11890

 

Saksa

1020513 Saksan ääntäminen – verkkokurssi 21.9.–12.10.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11892

1020515 Saksan matka-alkeita – verkkokurssi 28.9.–9.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11893

 

Venäjä

1020706 Venäjää valealkajille – etäopetus 7.9.–7.12.2022 ja 11.1.–12.4.2023
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12171

 

Viittomakieli

1029963 Viittomakielen syysalkeet – etäopetus 7.9.–7.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12860

 

Finnish for Foreigners – Suomi

10202001 Finnish for Beginners (A0–A1) – Distance Course 6.9.–8.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11770

10202038 Suomen intensiivinen jatkokurssi 1 (A1.2) – etäopetus 24.10.–2.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12049

10202041 Finnish for Beginners Continuation 3 (A2.1) – Distance Course 6.9.–8.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11771

10202076 Suomen jatkokurssi 4 (A2.2)– etäopetus 31.8.–5.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=11769

10202093 Asiointisuomea (A2) – etäopetus 6.9.–29.11.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12052

10202098 Suomea edistyneille venäjänkielisille 1 – etäopetus (A2.2–B1) 6.9.–8.12.2022
https://opistopalvelut.fi/turku/course.php?l=fi&t=12029

 

Taitotasot

Ohjeita kielten opiskelijoille

Opintoneuvonta opetusviikkoina

Elena Levantovskaja, FM (suomen kieli)
puh. 050 308 8865 * elena.levantovskaja@edu.turku.fi

Susanna Törnström, FM (muut kielet)
puh. 044 907 4730 * susanna.tornstrom@edu.turku.fi

Kielten opetuksen tavoitteet

Työväenopiston kieltenopetuksen tavoitteena on järjestää yleisimpien kielten kursseja niin, että opiskelija voi edetä tasolta toiselle ja saavuttaa itselleen tarpeelliseksi katsomansa käytännön kielitaidon. Tavoitteena on tarjota myös harvinaisempia kieliä ja niissäkin mahdollisuus laajentaa alkeistietojaan. Kursseilla opiskelijoita kannustetaan käyttämään kieltä alusta asti rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sekä annetaan kieleen liittyvää kulttuuritietoutta.

Kielikurssien taitotasot

Kielikurssien tasoryhmitys vastaa Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämien Yleisten kielitutkintojen (YKI) ja Euroopan neuvoston kehittämän Yleiseurooppalaisen viitekehyksen (CEF = Common European Framework) tasoluokitusta.
Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko

Peruskielitaito / PERUSTASO (A1, A2)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito / KESKITASO (B1, B2)

B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

B2
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito / YLIN TASO (C1, C2)

C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.