Terveystieto TE

TE 1 Terveyden perusteet

pakollinen verkkokurssi
jakso 4

Saarinen Tiina      tiina.saarinen@turku.fi
Kerttulin lukio

TE 2 Terveys ja arkielämä

syventävä verkkokurssi
jakso 2

Grön Kristiina      kristiina.gron@poytya.fi
Elisenvaaran lukio

TE 3 Terveys ja tutkimus

syventävä verkkokurssi
jakso 2

Suorittaminen: Kurssin TE1 jälkeen, numeroarviointi

Sisältö: terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen, fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät, terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, kriittinen medialukutaito, terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen.

 

Oppikirja: Lukion Syke 3 (TE3). Terveys ja tutkimus. Lehtinen, Lehtinen ja Paakkari. Edita. Uusin painos

Leino Pekka     pekka.leino@edu.mynamaki.fi
Mynämäen lukio

Koskee kursseja TE 3 ja TE 4:

Kursseilla käytetään oppimisalustana Google Classroom –alustaa ja lähiverkko-opetuksessa Google Chromebox for meetings –järjetelmää. Tämä edellyttää, että kurssille osallistujalla on Google-tili (Gmail-tunnus). Gmail-tilin voi ottaa vain väliaikaisesti käyttöön kurssin ajaksi. Tilin voi luoda menemällä osoitteeseen  (linkki).Tee tunnuksesi siten, että siitä on tunnistettavissa kenen tunnus on (Älä käytä lempinimiä tms.). Jos sinulla on jo lempinimellä tehty tunnus, voit käyttää sitä.

TE 4 Terveyden perusteet

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Suorittaminen: Mielellään kurssien 1 ja 2 jälkeen, numeroarviointi (laajuus yksi kurssi)

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan lähemmin fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten ympäristötekijöiden vaikutusta ihmisen terveyteen ja sairauteen. Tämän lisäksi kerrataan lukiokurssien keskeisiä sisältöjä.

 

Oppikirja: Lukion terveystieto Terve! 4 Abipaketti, Reinikkala, Huuhka. SanomaPro. Uusin painos.

Leino Pekka    pekka.leino@edu.mynamaki.fi
Mynämäen lukio