Maantiede GE

GE 3 Yhteinen maailma

syventävä verkkokurssi
jakso 5

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Aihepiireinä ovat tila ja kulttuuri, väestö ja asutus, luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi, ihmistoiminnan alueellinen rakenne sekä kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot. Kurssisuorituksena: kurssitehtävät.

Oppikirja: GE3 Yhteinen maailma (Studeo, sähköinen kirja)

susanna.parkka@salo.fi
Perniön lukio

GE 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

syventävä verkkokurssi
jakso 2

Kurssilla tarkastellaan koko maailman, mutta myös pienempien alueiden kehittyneisyyseroja, kehityksen mittareita sekä  kansainvälistä yhteistyötä.  Lisäksi tarkastellaan aluesuunnittelun merkitystä, kaavoitusprosessia ja siihen vaikuttamista. Kurssilla tutustutaan myös  geomedian, kuten diagrammien ja karttojen  kuin myös paikkatiedon  käyttöön maantieteellisessä tutkimuksessa ja arkielämässä.

Kurssilla käytettävä kirja: Cantell ym. GEOS 4. Sanoma Pro Oy.  Painos 2017 tai uudempi.

Oppimisalustana Moodle

Numeroarvostelu

paivi.korkiamaki@turunsteinerkoulu.fi
Turun Steiner-koulun lukio

GE 6 Eriarvoinen maailma

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Kurssilla pohditaan maapallolla vallitsevaa taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään kehittyneisyyserojen ilmenemis- ja mittaamistapoja ja mahdollisuuksia ratkaista eriarvoisuusongelmia. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina.

kristiina.tarkiainen@kaarina.fi
Kaarinan lukio