Maantiede GE

GE 3 Yhteinen maailma

syventävä verkkokurssi
jakso 5

Susanna Pärkkä    susanna.parkka@salo.fi
Perniön lukio

GE 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

valtakunnallinen syventävä verkkokurssi
jakso 4

Kurssilla tarkastellaan koko maailman, mutta myös pienempien alueiden kehittyneisyyseroja, kehityksen mittareita sekä  kansainvälistä yhteistyötä.  Lisäksi tarkastellaan aluesuunnittelun merkitystä, kaavoitusprosessia ja siihen vaikuttamista. Kurssilla tutustutaan myös  geomedian, kuten diagrammien ja karttojen  kuin myös paikkatiedon  käyttöön maantieteellisessä tutkimuksessa ja arkielämässä.

Kurssilla käytettävä kirja: Cantell ym. GEOS 4. Sanoma Pro Oy.  Painos 2017 tai uudempi.

Oppimisalustana Moodle.

Numeroarvostelu.

Päivi Korkiamäki    paivi.korkiamaki@turunsteinerkoulu.fi
Turun Steiner-koulun lukio

GE 6 Eriarvoinen maailma

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Kristiina Tarkiainen    kristiina.tarkiainen@kaarina.fi
Kaarinan lukio

Kurssilla pohditaan maapallolla vallitsevaa taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään kehittyneisyyserojen ilmenemis- ja mittaamistapoja ja mahdollisuuksia ratkaista eriarvoisuusongelmia. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina.