Maantiede GE

GE 3 Yhteinen maailma

Syventävä verkkokurssi
jakso 5

Pärkkä Susanna   susanna.parkka@salo.fi
Perniön lukio

GE 6 Eriarvoinen maailma

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Kristiina Tarkiainen      kristiina.tarkiainen@kaarina.fi
Kaarinan lukio

Kurssilla pohditaan maapallolla vallitsevaa taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään kehittyneisyyserojen ilmenemis- ja mittaamistapoja ja mahdollisuuksia ratkaista eriarvoisuusongelmia. Kurssi voidaan suorittaa myös verkkokurssina.