Fysiikka FY

FY 6 Sähkömagnetismi

syventävä verkkokurssi
jakso 5

Kurssi on valtakunnallinen fysiikan syventävä kurssi.

Kurssilla tutustutaan magnetismiin, magneettikenttään ja sähkömagneettiseen induktioon, vaihtovirran syntymiseen sekä sähköenergian tuotantoon. Lisäksi tutustutaan sähkömagneettisen säteilyn spektriin ja valon käyttäytymiseen erilaisissa tilanteissa.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja mahdollisesti myös SanomaPron oppimisympäristöä. Tarkempaa tietoa kurssin suorittamisesta ja arvostelusta tulee kurssin alussa.

Kurssikirjana Fysiikka 6, Sähkömagnetismi (LOPS2016), SanomaPro

mervi.tauren@salo.fi
Perniön lukio