Filosofia FI

FI 2 Etiikka

syventävä verkkokurssi
jakso 2

Nieminen Hanna                 hanna.e.nieminen@turku
Luostarivuoren lukio

FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Laivoranta-Laine Henna      henna.laivoranta-laine@parainen.fi
Paraisten lukio

FI 7 Ympäristöfilosofia

koulukohtainen verkkokurssi
jakso 3

Jokisaari Olli-Jukka                 olli-jukka.jokisaari@turku.fi
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Ympäristöfilosofia tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, ihmistä luonnon osana. Ihmisen luontosuhteen sanotaan olevan nykyisten ympäristöongelmien syy. Harvoin kuitenkaan kysytään, mikä tuo luontosuhde oikeastaan on. Ympäristöfilosofian kurssilla tutustutaan ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen tieto-opillisiin, ontologisiin, yhteiskunnallisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin.

Tavoite:

 • Luontosuhteen hahmottaminen filosofisena kysymyksenä
 • Ympäristöetiikan perusteiden ymmärtäminen ja soveltaminen
 • Ympäristöongelmien tulkinta erilaisten luontosuhteiden näkökulmista
 • Tuotemaailman käsitteen ymmärtäminen ja soveltaminen esimerkiksi lajien tuhoutumiseen

Keskeiset sisällöt:

 • ympäristöfilosofian luonne
 • ympäristön ja luonnon käsitteet
 • luontosuhteen aatehistoriallinen tausta
 • ympäristöarvot
 • ympäristö ja tuotemaailma

Kurssin suorittaminen etärenkaassa:

 • annetut aineistot ja tehtävät Moodlessa
 • mahdollinen koe tai essee