Kurssisisällöt

Kurssien tarkemmat tiedot ja opettajat löydät klikkaamalla kurssin linkkiä

AI 14 Kirjallisuuden lukemisen syventävä kurssi
AI 15 Luova kirjoittaminen

ANNISK Anniskelupassi

BI 1 Elämä ja evoluutio
BI 2 Ekologia ja ympäristö

BI 4 Ihmisen biologia 

EA 0 Peruskieliopin kertauskurssi 
EA 10 Business English
EA 13 Abien kertauskurssi (0,5 kurssia) 
EA ABI Kertauskurssi 

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
ET2
 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

ET3 Yksilö ja yhteisö
ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

FC 5 Hyvinvointi ja huolenpito
FC 6 Kulttuuri ja mediat 

FI 2 Etiikka
FI 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

FI 7 Ympäristöfilosofia

FY 6 Sähkömagnetismi

GE3 Yhteinen maailma
GE 4 Aluetutkimus 
GE 6 Eriarvoinen maailma 

GEOFYS Geofysiikka 

HI 5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomiaan 
HI 6 Kulttuurien kohtaaminen (tarjolla jokaisessa jaksossa)

HYGI Hygieniakurssi

JAP 1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
JAP 2 Matkalla maailmassa 

KII 1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
KII 2 Matkalla maailmassa 

KU 4 Taiteen kuvista omiin kuviin 

MAA 11 Lukuteoria
MAA 11 Lukuteoria
MAA 12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 

PC 5 Hyvinvointi ja huolenpito
PC 6 Kulttuuri ja mediat
PC 7 Opiskelu, työ ja tulevaisuus 
PC 8 Yhteinen maapallomme

PS 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS 2 Kehittyvä ihminen
PS 3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

RUB 0 Peruskieliopin kertaus
RU ABI Kertauskurssi A- ja B-tasoille

SC 5 Hyvinvointi ja huolenpito
SC 6 Kulttuuri ja mediat 

TC 5 Hyvinvointi ja huolenpito
TC 6 Kulttuuri ja mediat 

TE 1 Terveyden perusteet
TE 2 Terveys ja arkielämä
TE 3 Terveys ja tutkimus
TE 4 Ympäristöterveyttä ja kertausta

TO1 Ravitsemuksen perusteet

TVT 5 Tietokoneen ajokortti

UE 2 Maailmanlaajuinen kristinusko

UI 1 Uskonto ilmiönä – islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon jäljillä
UI 2 Maailmanlaajuinen islam

VC 5 Hyvinvointi ja huolenpito
VC 6 Kulttuuri ja mediat 

YH 1 Suomalainen yhteiskunta
YH 7 Ympäristöpolitiikka
YH 8 Sijoittamisen ABC – osakkeet ja rahastot