Onnittelut 21 uudelle TSYKin ylioppilaalle! Onnittelut myös kaikille syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuneille!

Syksyn 2020 ylioppilastutkinnon tulokset löytyvät opiskelijan Wilmasta. Syksyn 2020 pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa 13.11.2020 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

10.11.2020 Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.
Kevään 2021 ylioppilastutkinnon koepäivät

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

Muistathan yleiset ohjeet ja suositukset hygieniasta ja turvaetäisyyksistä.

Turussa sijaitsevissa 2.asteen oppilaitoksissa on 3.10. alkaen astunut voimaan yleinen maskisuositus.
Näin käytät kasvomaskia oikein

Muistathan myös, että kipeänä ei saa tulla kouluun. Ilmoitathan heti poissaolostasi ryhmänohjaajalle Wilma-viestillä sekä kurssiesi opettajille.

Hei,
Haastamme kaikki ja erityisesti Suomen koulut mukaan osallistumaan Itämeripäivään 27.8.2020 syömällä lähikalaa. Turun kouluissa syödään tuolloin silakkapihvejä tai särkipihvejä🐟.

Olemme olleet mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2008 ja tämä liittyy meidän haasteen päivittämiseen sekä tahtoon tehdä jotakin konkreettista Saaristomeren ja Itämeren hyväksi nyt, kun opiskelijat ovat valmiita toimimaan tärkeiden asioiden puolesta. Neuvotelkaa aiheesta opiskelijakunnan, rehtorin/keittiöpäällikön kanssa ja lähtekää mukaan sekä ilmoittautukaa haasteeseen www-sivuilla.

Sijoitamme koulunne kartalle ja laskemme samalla fosforikiloja, joita opiskelijat ja oppilaat syövät yhden päivän aikana. Haastetta saa levittää opiskelijakuntien, opettajien ja kaikkien sopivien verkostojen kautta, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja koko toiselle asteelle.

Ohessa materiaalia ja esimerkkitehtäviä ja mallivastauksia (fi/sv/en), joita voitte halutessanne hyödyntää ja keksiä itse lisää. Voitte myös seurata Itämerihaastetta kartalla.
http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla

Tiedepassi-luennot Turun korkeakouluissa lukiolaisille

Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille 

Turun AMK:n maistiaiset lukiolaisille

TIEDEPASSI
Tiedepassin voi kerätä koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista ja luennoista 10 kpl ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija tekee lukio-opintojensa aikana 10 raporttia erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet ja yritysvierailut. Nämä vierailut ja tapahtumat tukevat opiskelijan oman koulutuspolun hahmottamista ja ne raportoidaan valmiiseen pohjaan, jotka hyväksytetään opinto-ohjaajalla/opettajalla. Suoritettuaan tiedepassin opiskelija voi saada joko koulukohtaisen kurssin tai Teemaopinto 1/Monitieteinen ajattelu –kurssin.
Lisätietoja kurssista saat omalta lukion opinto-ohjaajaltasi.