Aurinkoista, rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää kaikille!

Syyslukukausi 2020 alkaa 12.8.2020 kokoontumalla 2. kerroksen juhlasaliin:
klo 9.00    I vuositaso
klo 10.00 II vuositaso
klo 11.00 abit ja jatkavat

Hei,
Haastamme kaikki ja erityisesti Suomen koulut mukaan osallistumaan Itämeripäivään 27.8.2020 syömällä lähikalaa. Turun kouluissa syödään tuolloin silakkapihvejä tai särkipihvejä🐟.

Olemme olleet mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2008 ja tämä liittyy meidän haasteen päivittämiseen sekä tahtoon tehdä jotakin konkreettista Saaristomeren ja Itämeren hyväksi nyt, kun opiskelijat ovat valmiita toimimaan tärkeiden asioiden puolesta. Neuvotelkaa aiheesta opiskelijakunnan, rehtorin/keittiöpäällikön kanssa ja lähtekää mukaan sekä ilmoittautukaa haasteeseen www-sivuilla.

Sijoitamme koulunne kartalle ja laskemme samalla fosforikiloja, joita opiskelijat ja oppilaat syövät yhden päivän aikana. Haastetta saa levittää opiskelijakuntien, opettajien ja kaikkien sopivien verkostojen kautta, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja koko toiselle asteelle.

Ohessa materiaalia ja esimerkkitehtäviä ja mallivastauksia (fi/sv/en), joita voitte halutessanne hyödyntää ja keksiä itse lisää. Voitte myös seurata Itämerihaastetta kartalla.
http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla

Tiedepassi-luennot Turun korkeakouluissa lukiolaisille

Turun yliopiston maistiaisluennot lukiolaisille 

Turun ammattikorkeakoulun maistiaisluennot lukiolaisille

TIEDEPASSI
Tiedepassin voi kerätä koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista ja luennoista 10 kpl ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija tekee lukio-opintojensa aikana 10 raporttia erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet ja yritysvierailut. Nämä vierailut ja tapahtumat tukevat opiskelijan oman koulutuspolun hahmottamista ja ne raportoidaan valmiiseen pohjaan, jotka hyväksytetään opinto-ohjaajalla/opettajalla. Suoritettuaan tiedepassin opiskelija voi saada joko koulukohtaisen kurssin tai Teemaopinto 1/Monitieteinen ajattelu –kurssin.
Lisätietoja kurssista saat omalta lukion opinto-ohjaajaltasi.