TSO-ohjausryhmä

TSO:n ohjausryhmään kuuluvat TSO-kuntien sivistystoimesta vastaavat johtavat viranhaltijat, jotka toimivat lautakuntansa esittelijöinä. Vuoron perään sivistysjohtajat toimivat ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 6 kertaa vuodessa.

Katso ohjausryhmän kokousten muistiot

TSO:n organisaatiokaavio: ohjausryhmän alla ovat varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio- ja opistoryhmä.

Varhaiskasvatusryhmä

Varhaiskasvatusryhmään kuuluvat TSO-kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavat johtavat viranhaltijat. Vuoron perään varhaiskasvatuksesta vastaavat johtajat toimivat ryhmän puheenjohtajana.

Perusopetusryhmä

Perusopetusryhmään kuuluvat TSO-kuntien peruskoulujen rehtoriedustajat. Vuoron perään joku rehtoreista toimii ryhmän puheenjohtajana.

Lukioryhmä

Lukioryhmään kuuluvat em. kuntien lukioiden rehtorit. Vuoron perään joku rehtoreista toimii ryhmän puheenjohtajana.

Opistoryhmä

Opistoryhmänä toimii ILO OPPIA! -opistoverkosto.


Virtuaaliteknologiaryhmä

TSO:n virtuaaliteknologiaryhmä on alueellinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu eri kuntien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön perehtyneistä henkilöistä. Ryhmän tehtävänä on jakaa alueella syntyneitä hyviä käytänteitä sekä luoda yhteistyötä TVT-kehittämisen saralla.

Ihanamäki Mika, Mynämäki
Harju Juha, Aura
Heinonen Riku, Masku
Korsimo Janne, Rusko
Einiö Keijo, Nousiainen
Mattila Aku, Lieto
Mattila Markus / Väisänen Joonas, Naantali
Mulari Valtteri, Paimio ja Sauvo
Taatila Minna, Raisio
Paakkinen Jouni, Turku (pj)
Sipilä Keijo, Kaarina
Ducander Sebastian, Parainen
Leppänen Anssi, Salo

Mikäli etsit jonkun tietyn TVT-aihepiirin asiantuntijaa Turun seudun kunnissa, ota yhteys oman kuntasi edustajaan ja kysy! Verkostossa on voimaa.