Muutoksia sähköisissä oppimateriaaleissa

Turun perusopetuksen yhteisiin sähköisiin oppimateriaaleihin on tullut seuraavat muutokset.

1)      OPIT-TEHTÄVÄT (Sanoma Pro)

Tehtävien käyttö perusopetuksen Moodlessa on päättynyt. Osana perusopetuksen säästötoimia sopimuksen jatkamisesta luovuttiin.

2)      WEBBLABBET (Schildts & Söderströms)

Användarrätten till Webblabbet-uppgifter i grundskolans Moodle har avslutats. Beslutet att inte fortsätta avtal gjordes som en del av grundskolans sparåtgärder.

De svenskspråkiga skolorna kommer att få ta i bruk nya elektroniska matematikuppgifter (åk 1,3 och 7).

Virtuaalikemia

Virtuaalikemia

3)      KOLME ILOISTA MATEMAATIKKOA, FYSIIKAN VIRTUAALILABORATORIO JA VIRTUAALIKEMIA (Lahden Teho-Opetus)

Yhteiskäyttösalasana on vaihtunut. Kirjautumisohjeet löytyvät resurssipalvelimelta sekä rehtoreille ja TVT-vastaaville lähetetystä sähköpostiviestistä.

Esittelyt näistä ja muista turkulaiskoulujen käytössä olevista kaupallisista e-materiaaleista:

Edu.turku.fi > Oppimateriaalit

Ylempänä samalla sivulla on myös kaikkien käytössä olevia avoimen verkon materiaaleja.

Pääsy kaikkiin materiaaleihin (koulusta ja kotoa):

Em. sivun kautta tai suoraan http://resurssi.edu.turku.fi/

Käytössä on edelleen runsaasti materiaalia, ota käyttöön!

Kommentit pois päältä artikkelissa Muutoksia sähköisissä oppimateriaaleissa

Filed under TVT opetuksessa

Comments are closed.