Venäjä Innovoi – projektin loppuraportti

Puolentoista vuoden projektimme on nyt takana. Tähän väliin on mahtunut paljon mielenkiintoista uutta opittua asiaa, mutta myös turhautumista tekniikan aiheuttamien haasteiden kanssa. Projektin tavoitteena oli uuden teknologian hyödyntäminen venäjän kielen opetuksessa. Alun perin suunniteltiin, että tehdään paljon yhteistyötä muiden vieraiden kielten opettajien kanssa. Käytännössä tällainen yhteistyö jäi kuitenkin vähäiseksi, koska opettajat työskentelevät eri lukioissa ja aikataulujen yhteensovittaminen oli vaikeaa. Venäjän opettajat onnistuivat tapaamaan säännöllisesti ja se mahdollisti ideoiden vaihtamisen kollegojen kesken ja innosti kokeilemaan uusia ideoita ohjelma kerrallaan. Tämä oli hankkeessamme yhtenä tavoitteena sitä aloitettaessa. Suurin etu oli siinä, että opettaja ei jäänyt ongelmien kanssa yksin. Kynnys lähteä kokeilemaan eri ohjelmia ja sovelluksia oli näin huomattavasti pienempi.

Projektin alussa oli paljon suunnitelmia siitä, mitä halutaan tehdä. Projektin edetessä kuitenkin pian huomattiin, että ohjelmat, joita alun perin suunniteltiin käytettävän, eivät vastanneetkaan kielen opetuksen tarpeita. Sen sijaan löydettiin monia uusia ohjelmia, joita otettiin käyttöön ja kokeiltiin venäjän tunneilla. Tällaisia ohjelmia olivat esim. Explain Everything, Book Creator, Showbie, Puppet Pals, Quick Voice Recorder,  Quizlet ja Socrative.  Ne kaikki soveltuvat hyvin myös muiden kielten opetukseen.

Tässä listattuna puolentoista vuoden aikana käyttämiemme ohjelmien hyviä ja huonoja puolia. Olemme arvioineet ne myös tähdillä.

Explain Everything ** 

Ohjelma on mielenkiintoinen ja monipuolinen, mutta sen käyttäminen oli osittain haastavaa. Ohjelmalla pystyy lisäämään kuvia, tekstiä, ääntä, videoita, yhdistämään dioja yhdeksi kokonaisuudeksi jne.  Monipuolisuus osoittautui kuitenkin haasteeksi tunneilla, sillä opettajan tulisi osata käyttää ohjelmaa erittäin hyvin ennen sen käyttöönottamista. Ohjelmaa oli liian monimutkaista käyttää ja esim. tallentaminen oli välillä vaikeaa (esim. äänelliset ja äänettömät diat). 

Kevään 2014 opintomatkalla Pietariin toteutettiin pienimuotoinen tehtävä Explain Everything –ohjelman avulla, mutta se oli liian vaikea ja aikaa vievä ohjelma tällaiselle matkaprojektille.

Book Creator *****

Book Creator on helppo ja käytännöllinen ohjelma, joka sopii moniin erilaisiin tarkoituksiin. Se soveltuu kieltenopetuksessa kaikkiin eri osa-alueisiin (suullinen tuottaminen, kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen, tiedon etsiminen netistä jne.). Venäjän innovoi-hankkeen aikana Book Creatorilla toteutettiin esimerkiksi aamiaissanastotehtävä, muotilehti, Suomen nähtävyydet ja vuodenaikoihin liittyvät tehtäväkokonaisuudet. Tunnilla Book Creator osoittautui riittävän yksinkertaiseksi ja helpoksi käyttää myös oppilaan näkökulmasta. Ohjelmana BC toimii myös eriyttämiseen ja erilaisille taitotasoille.

Showbie ****

Ipadien eri ohjelmia (esim. Book Creator ja Quick Voice Recorder) käytettäessä tuli tarve löytää helppo tallennuspaikka. Showbie on tähän tarkoitukseen erittäin hyvä. Siihen on helppo tallentaa töitä silloin kun tehtävän saa valmiiksi, mutta keskeneräisten töiden tallentaminen ja niiden poistaminen sovelluksesta on vaikeampaa. Kaikkia Showbien ominaisuuksia ei tämän projektin aikana saatu omaksuttua, mutta se osoittautui monipuoliseksi ja hyväksi paikaksi tallentaa oppilaiden töitä.  

Puppet Pals ****

Puppet Pals soveltui erityisen hyvin mm. kulttuuritietouden opettamiseen (taustakuvat ym.) ja eriyttämiseen. Sen avulla voi harjoittaa ääntämistä, intonaatiota ja puhumista. Siitä pidettiin varsinkin sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Tehtävät tallennettiin laitteen kameran rullalle, josta ne oli helppo siirtää tietokoneelle.

Puppet Pals valittiin kevään 2015 Pietarin matkatehtävän ohjelmaksi. Se sopi hyvin käytettäväksi matkalla, kun itse ohjelman omaksumiseen oli vain vähän aikaa. Ohjelman käyttäminen ja sillä tuottaminen oli nopeaa.  

Kevään 2015 opintomatkan oppilastyöt ovat nähtävissä matkablogissa Pietari po-russki

Quick Voice Recorder ****

Ohjelma on helppokäyttöinen ja yrityksen ja erehdyksen kautta opittiin, että paras tallennuspaikka tällä ohjelmalla tehdyille töille on Showbie. Innovoi-hankkeen aikana Quick Voice Recorderilla toteutettiin lyhyen venäjän toisen kurssin suullinen koe, joka tallennettiin Showbielle. Ohjelmaa käytettiin myös pitkän venäjän suullisella kurssilla oman suullisen tuotoksen reflektointiin ja se osoittautui hyväksi ohjelmaksi myös tähän tarkoitukseen.

Quizlet ****

Ohjelma on helppokäyttöinen, pelinomainen ja melko monipuolinen. Se sopii eriyttämiseen ja on tarkoitettu sanaston harjoittamiseen. Ohjelmaan voi tehdä valmiiksi tehtävän tai oppilaat voivat tehdä tehtäviä itse, jolloin oppiminen mahdollistuu sekä tehtävää luodessa että sitä ratkaistaessa. Ohjelmalla voi tehdä helposti esim. lisätehtäviä sanastonopetukseen nopeimmille. Se on lopulta melko yksinkertainen ja siihen kyllästyy nopeasti.

Socrative ***

Socrativea kokeiltiin Venäjä innovoi-hankkeen aikana esim. sanakokeissa. Siinä on paljon hyvää, mutta myös paljon huonoa. Oppilailta saatu palaute oli osittain negatiivista eikä ohjelmasta lukiolaisten keskuudessa pidetty. Ohjelma on liian kankea esimerkiksi isojen kirjainten ja artikkeleiden (esim. saksa) yhteydessä.  Socrativessa vastaus on joko oikein tai väärin, mikä on monesti liian mustavalkoinen tapa arvioida oppilaan tuotosta. Opettajan työtä Socrative helpottaa ja kaikille yhteiset vaikeat kohdat on Socrativea käytettäessä helppo löytää ja hahmottaa.

_____________

Projektin aikana oli riittävästi haasteita. Joissain lukioissa IPadeja olisi tarvittu enemmän, jotta niiden käyttäminen olisi ollut mutkatonta. Pieniin ryhmiin Padeja oli riittävästi. Tunneilla Padien käyttöä vaikeutti netin ajoittainen toimimattomuus ja se, että salasanat ovat vain tiettyjen ihmisten hallussa. AppleTv:tä oli käytettävissä vain yksi, vaikka opettajia oli useissa eri kouluissa ja lukioissa. Laitteen käyttöönotto ja asentaminen oli haastavaa ja oikeastaan AppleTV olisi tarvittu jokaiseen luokkaan, jossa opetusta järjestetään. Perusasioista opimme paljon, mm. sen, että Padeista tulisi tehdä ennen käyttöönottoa varmuuskopiot esim. tilanteita varten, joissa laite lukkiutuu eikä koodi ole ylhäällä tai se näppäillään liian monta kertaa väärin.

Joillain oppilailla uuden tekniikan käyttöönotto lisäsi motivaatiota opiskeluun. Opettajan näkökulmasta katsottuna tuntui hyödylliseltä saada uusia työkaluja käyttöön. Tekniikka ei syrjäyttänyt vanhoja työtapoja eikä tuonut mullistavia uudistuksia oppimiseen. Toisaalta uuden tekniikan käyttöönotto toi uusia mahdollisuuksia ja monipuolisti opiskelua.

Yhteistyö venäjän opettajien kanssa jatkuu myös syksyllä, vaikka tämä projekti on päättynyt.  On sovittu, että perehdymme esim. Office365:een ja Abittiin ja jaamme niistä kokemuksia. Uuden tekniikan käyttöönotto vie aikaa, mutta pienin askelin opiskelu monipuolistuu sen avulla.

Carina Kristola-Backlund, Galina Laakso, Tanja Lumme ja Seija Uitto

Kevään aikana

Kevään aikana meidän tiimi on tavannut muutaman kerran ja pohtinut tekniikka-juttuja.

Koska tiimiimme kuuluvat venäjän kielen opettajat meitä kiinnostaa, miten voimme käyttää tekniikkaa ja mm. Ipadeja kielten opetuksessa. Kevään aikana kokeilimme erilaisia ohjelmia, kuten BookCreator, Showbie, QuickVoice, Keynote ja PuppetPals.

Oli mukava huomata, että kokeiltuamme ja saatuamme positiivisia kokemuksia innostuimme padeista lisää. Sitä paitsi oli tosi mukava tavata toisiamme, jakaa kokemuksia ja oppia jotain uutta. Tätä ei olisi tapahtunut ilman Innovoi- projektia. Eli meidän tapauksessa TEKNIIKKA YHDISTI:O)

Seija Uitto kertoo tarkemmin omista kokemuksistaan.

Otin IPadit käyttöön VD2-kurssilla. Kurssin yhtenä aiheena on aamiaissanasto, jonka aktivoinnissa hyödynsimme Book Creator Appsia. Tehtävänannossa pyysin oppilaita etsimään aiheeseen liittyviä kuvia ja sanastoa netistä, kirjoittamaan kuvatekstiä joko näppäimistöllä (kyrilliikan käyttö koneella) tai appsin kynällä (kiva myös piirtämiseen!) ja liittämään mukaan myös puhetta. Ipadilla puheen äänittäminen on nopeaa ja helppoa ja kielissä ehdottoman hyvä juttu.

Valmiit työt tallennettiin Showbielle, joka on eräänlainen luokkahuoneapps. Kaikkia sen hienouksia en ole vielä tullut testanneeksi; nyt se palveli meitä lähinnä tallennuspaikkana. Kyseisessä appsissa opettaja pystyy myös kommentoimaan oppilaiden töitä, mikä tuntuu kätevältä. Minä annoin palautetta suullisesti. Valmiiden töiden katsominen on helpointa, mikäli luokassa on käytössä Appletv. Minulla ei sitä tuolloin käytössä olleessa luokkahuoneessa ollut, joten varasin toisen tilan töiden katsomista varten.

Oppilaat oppivat nopeasti niin Book Creatorin kuin Showbienkin käytön. Olin laatinut heille appsien käytöstä kirjalliset ohjeet. Teimme töitä yhden oppitunnin eli 75 min. ajan ja siinä ajassa saimme valmista aikaiseksi. No ehkä pikku kiireellä kuitenkin J Tuntui, että oppilaat tykkäsivät työskentelystä. Työtä tehtiin pareittain ja kaikki kielitaidon osa-alueet tuli aktivoitua (luetunymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuuntelu) – pienessä määrin, mutta kuitenkin! Innostusta herätti esim. oppilaita kiinnostavan sanaston löytyminen netistä, kuten маффин (muffini) молочный коктейль (pirtelö) ja смузи (smoothie), joita ei oppikirjoista ehkä löydy. Uusi työkalu ajankohtaisti siis sanavarastoa! Ongelmia työskentelyn aikana koitui lähinnä nettiyhteyksien kanssa. Selvisimme kuitenkin oppilaiden neuvokkuuden ansiosta. Huomiota kannattaa kiinnittää puheosuuksien äänittämisessä siihen, että tulee varatuksi hiljainen paikka vaikka käytävältä: muuten äänitteessä kuullaan kaikenlaisia taustoja…

Samalla kurssilla teetin myös suullisen kokeen IPadeillä. Tähän käytin Quick Voice Recorder appsia. QVR on helppokäyttöinen ja tallennus tehtiin taas Showbielle. Kätevää, kun ei ole monenlaisia viritelmiä mietittävänä, vain IPad. IPad –työskentely VD2-kurssilla innosti minua käyttämään samoja appseja myös saksan kurssilla, jossa aiheena olivat saksalaiset kuvataiteilijat (taiteilijan ja muutaman hänen työnsä esittely) sekä VD3-kurssilla vaatesanasto. Oppilaat tekivät muotilehden!

IPadit opintomatkalla Pietarissa

Lukion perinteinen opintomatka Pietariin toteutettiin 12.4.–16.4.2014. Matkalle osallistui 29 turkulaista venäjää opiskelevaa lukiolaista Puolalanmäen lukion venäjän ryhmistä, Katedralskolanista ja Turun klassillisesta lukiosta. Opintomatkalla tutustuttiin Venäjän kulttuuriin, historiaan, kieleen ja venäläisiin nuoriin sekä Pietarin nähtävyyksiin ja kulttuuritarjontaan.

04_gruppa

Venäjän opiskelijoita Talvipalatsin edustalla

Opintomatkan yhteydessä toteuttiin iPad-projekti osana Venäjä innovoi-hanketta. Blogistamme Pietari po-russki löydätte tarkempaa tietoa iPad tehtävästä ja voitte tutustua opiskelijatöihin.

ven_museo_ipad2

iPadit mukana Venäläisessä museossa, valokuva Lena Malmio

  

 

Venäjä innovoi käynnistynyt

Puolalanmäen lukion, Katedralskolanin ja Turun klassillisen lukion yhteishanke Venäjä innovoi käynnistyi 16.1 kun venäjän opettajat kokoontuivat täsmentämään hankkeen tavoitteita. Päätimme, että huhtikuussa Pietariin suuntautuvan opintomatkamme yhteydessä jokainen opiskelija toteuttaa pienimuotoisen videoprojektin, jossa käytetään iPadeja ja omia älypuhelimia arjen kielenkäyttötilanteiden ja pienten draamallisten tilanteiden tallentamiseen.

Omien taitojensa kehittämiseksi venäjän opettajat osallistuvat yhdessä tvt-koulutuksiin. Ensimmäiseen osallistuimme heti tammikuun lopulla Puolalanmäen lukiossa. Täydennyskoulutuksen aiheena olivat iPadit ja saimmekin sopivasti juuri samaan aikaan hankkeen käyttöön tarkoitetut laitteet käyttöömme, joten motivaatio on korkealla uusien asioiden käyttöönottoon välittömästi opetuksessa 🙂 

Hankkeen tavoitteena on lisäksi laatia tehtäviä ja muuta materiaalia venäjänopetukseen mm. Socrative-palvelun avulla. Muutamia Socrative-tehtäviä venäjän alkeiden opiskeluun on jo valmiina ja niihin voi tutusta tästä:
http://users.edu.turku.fi/annelind/venaja/mozhno/socrative.html