Tästä se alkaa: ipadien koskettelua, plagoinnin estoa ja mielteitä kartoille

21

Säilyykö Luostarivuoren kisakunto sähköisten yo-kokeiden alkaessa? Miten opettaa kurssien asiasisällöt niin, että opiskelijat saisivat samalla luontevaa harjoitusta tietotekniikan käyttöön? Oppilaskäyttöön saamamme 20 ipadia ovat olleet vajaakäytössä, koska vain harva opettaja on ehtinyt osallistua koulutuksiin saamassa taitoja ja ideoita siitä, miten niitä voisi hyödyntää kursseilla. Tätä puutetta korjaamaan haimme keväällä -15 Tiimit@innopaja Turku – projektirahaa, jotta opettajat saisivat omat henkilökohtaiset ipadit kotiharjoittelua varten. Lisäksi halusimme tarjota koulutusta omassa lukiossa heti koulutuntien päätteeksi, jolloin kynnys osallistua olisi matala.

Kymmenen onnekasta eri aineryhmistä sai hankerahoista ipadin loppukeväällä, mutta kevätlukukauden lopun hektisyys esti opettajien osallistumisen koulutukseen. Loman jälkeen jälleen yritimme jälleen löytää sopivia aikoja, mutta ensimmäisen jakson aloituskiireet ja ylioppilaskirjoitukset lykkäsivät aikeitamme.

Vihdoin toisen jakson alkaessa alkoi olla väljempää. Marraskuun alussa tutustuimme kahteen käsitekartta-ohjelmaan eli text2mindmap.com ja https://bubbl.us/. Mind mapien tallennukseen liittyi myös OneDriven käytön opiskelu.

Seuraavaksi Jarkko Lehmuskenttä tuli pitämään Luostarivuoren lukioon koulutuksen Turnit-plagiointiohjelmasta, joka on käyttökelpoinen etenkin kielissä ja reaaliaineissa. Ipadin perustoimintoja opeteltiin Teemu Tauriaisen johdolla sekä tallennusta OneDriveen.

Koulutukset ovat olleet hyvä alkuaskel kohti tietotekniikan käyttöä oppitunneilla, mutta säännöllistä harjoitusta ja jatkokoulutusta tarvittaisiin lisää. Moni opettaja arastelee, jos ei tunne hallitsevansa ohjelmia varmasti. Kallista lähiopetusaikaa ei haluta tuhlata taisteluun mahdollisten teknisten ongelmien kanssa. Toisaalta osallistumista koulutuksiin rajoittaa ajan- ja energianpuute: lukion tahti on hektinen ja suurten oppilasryhmien harjoitustöiden ja kokeiden korjaamiset supistavat lukio-opettajien vapaa-ajan olemattomiin. Tästä syystä omassa koulussa järjestettävät parin tunnin koulutussessiot, jotka eivät pidennä koulupäivää kohtuuttomasti, ovat opeystävällinen ratkaisu tietoteknisen tietämyksen lisäämiseen.