Päätelmät

Viimeistä viedään…

Kaiken kaikkiaan työ sujui suunnitelmien mukaan. Erityisesti bussikierros sai positiivista palautetta, koska se veti hyvin yhteen koko Uittamon alueen ja kaikki opiskelijat pääsivät näkemään toistensa alueet.

Opiskelijat olivat töissään nopeita ja saivat kenttätyöt tehtyä odotettua nopeammin. Kysyimme opiskelijoilta, miten he olisivat muokanneet maastotyöskentelyosiota. He toivoivat enemmän töitä tai lyhyempää aikaa töille. Osa opiskelijoista olisi kaivannut monipuolisempaa aluetta. Mielestämme Uittamon alue on todella monipuolinen, mutta koska koko Uittamo oli jaettu osa-alueisiin, niin kaikilla osa-alueilla ei ollut niin paljon tutkittavia kohteita. City-Uittamon ja Uittamo-Ispoinen -alueet olivat töiltään monipuolisimpia.

Opettajien omat pohdinnat kurssista:

  • Työ vaatii yhteiskierroksen (katsaus koko alueeseen)
  • Työn sopisi tehtäväksi paremmin jaksoissa 1 tai 5, koska tällöin ihmisiä liikkuu ulkona huomattavasti enemmän kuin talvella. Lisäksi kierros voitaisiin tehdä myöhemmin iltapäivällä.
  • Mobiili-paikkaoppi toimisi varmasti parhaiten, kuvat, tekstit ja videot voitaisiin lisätä alustalle suoraan maastosta. Paikkaopin kehittämistä jatketaan, kun se saa rahoitusta.
  • Kahden koulun yhteistyö toimi hyvin. Työtä suunniteltaessa kannattaisi kuitenkin huomioida, että kurssit olisivat samoissa palkeissa ja ennen kaikkea samassa jaksossa.

Työstä jäi kokonaisuudessaan positiivinen kuva! =)

Kevätterveisin,

Kaisa ja Sina

 

 

Google Drive -kyselyn tulokset

Hei!

Tässä on kuvia Google Driven kyselystä.

Mitä pidit tutustumiskierroksesta?

Uittamokierros

Mikä oli parasta maastotyöskentelyssä?

graafi6

Mitä sähköistä välinettä käytit eniten maastossa?

Graafi5

Kumpi ohjelma toimi mielestäsi paremmin Google Maps vai Paikkaoppi?

Graafi3

Jos käytit vain Google Mapsia, kerro mielipiteesi, miten ohjelma toimi tehtävässä.graafi4

Graafi2

Kokonaisuudessaan opiskelijat pitivät maastotyöskentelyosiosta ja kuvailivat sitä erilaiseksi normaaliin frontaaliopetukseen verrattuna. Avoimissa kysymyksissä ei näy kaikkien opiskelijoiden vastauksia tietoteknisistä syistä johtuen.

Terveisin,

 

S ja K

 

 

Projektin tekoa, osa 2

Hei taas!

Projekti on saatu loppuun. Ohessa kuvasarja siitä, mitä saimme aikaiseksi.

Google Mapsiin työstetty pohjakartta täydennettiin paikkamerkein ja paikkamerkkeihin oli tarkoitus liittää opiskelijoiden ottamia kuvia sekä tekstiä kohteesta. Muutama ryhmä oli saanut kuvattua hyvin yli 50 kohdetta. Ryhmät latasivat Google Mapsiin keskimäärin  viisi kuvaa. Kuvien lataamisessa ei ollut ongelmia, mutta näkyvyydessä oli. Kuvat näkyivät hetken aikaa lataamisen jälkeen, mutta katosivat sen jälkeen. Selvitimme ongelmaa ja se esiintyy yleisesti silloin, kun omia kuvia ladataan alustalle. Netistä poimittujen kuvien kanssa ongelmaa ei ollut. Vain yhden ryhmän opiskelijat saivat kuvat näkyviin niin, että ne näkyvät edelleen. Ongelma on Googlella.

Tässä kuva pohjakartasta, jossa paikkamerkit täydennetty karttapohjaan:

Uittamo

Tässä kuva karttanäkymästä, jossa kuva on ladattu alustalle ja kuva näkyy. Tällaisten kaikkien kuvien piti olla…

 

Uittamo 3

Vain kolme kuvaa toimi edellisellä tavalla. Lopulta kuvat näyttivät tältä…

Uittamo 2

Opiskelijat olivat nähneet vaivaa kuvatekstien kirjoittamisen kanssa, joten heitä harmitti, etteivät hienot kuvat näkyneet. Tämä latisti opiskelijoiden työskentelyintoa.

Opiskelijoiden työ päättyi tähän tehtävään. Teemme vielä kyselyn opiskelijoille ja kysymme heidän mietteitään kurssista.

Siihen palaamme pian!

S ja K

Projektin tekoa, osa 1

Hei taas!

Olemme saaneet työstettyä Uittamo-projektia eteenpäin. Tutustuimme useaan eri alustaan, jolle voidaan ladata kuvia ja tekstiä. Alkuperäinen suunnitelmamme oli, että pystyisimme hyödyntämään Google Earthia tähän työhön. Tarkempi tutustuminen ohjelmaan osoitti, että emme saaneet Google Earthin perusominaisuuksien avulla jaettua muokkaustilassa olevaa kartta-alustaa opiskelijoille.

Toinen vaihtoehto työn tuottamiseen oli Paikkaoppi-alusta. Alusta olisi sopinut todella hyvin juuri meidänlaisellemme työlle ja sen olisi helposti voinut jakaa kahden koulun opiskelijoille, mikäli se olisi ollut toiminnassa. Paikkaoppi-alustan käytössä on ollut tauko, koska rahoitusta ei ole ollut saatavilla, minkä vuoksi tunnusten saaminen opiskelijoille oli vaikeaa. Kaisan ryhmä onnistui tunnukset luomaan ja ne jopa toimivat jonkin aikaa. Toivottavasti alusta saadaan uudelleen toimintakuntoon. Puhetta rahoituksen saamisesta on ollut!

Loppujen lopuksi päädyimme käyttämään Google Mapsia, koska siinä on samat ominaisuudet kuin paikkaopissa. Kunhan se nyt sitten toimisi! Sina loi yhteisen kartta-alustan sekä Kerttulin että Puolalanmäen ryhmille. Kerttulin opiskelijat aloittavat pian kuvien lataamisen alustalle.

Kartta-alusta löytyy täältä:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z-DLYb8Y9gGo.k2Cxr36xTKHM

 

Terveisin,

Sina ja Kaisa

Työskentelytauko

Uittamo -projektin eteneminen on ollut pysähdyksissä.

Aloitimme sekä Kerttulin että Puolalanmäen lukioissa maantieteen kurssit kolmannessa jaksossa. Itse Uittamo-projektin työstämistä jatkettiin vasta tammikuun lopussa, jolloin opiskelijat olivat tutustuneet verkosta löytyviin sähköisiin alustoihin, joille voitiin liittää kuvia ja tekstiä. Kenttätöiden yhteenvetoa opiskelijat olivat työstäneet kotona ja koulussa samoissa ryhmissä, joissa olivat kenttäretkellä. Haastattelulomakkeet käytiin läpi ja niistä tehtiin Excelillä muutama taulukko harjoituksena. Koska aineisto oli pieni haastateltavien vähyyden vuoksi, myös diagrammit olivat suppeita. Haastateltavia ryhmää kohden oli enimmillään 10. Haastateltavien vähyys johtui siitä, että opiskelijat olivat kenttäretkellä puolenpäivän jälkeen, jolloin alueella on vain vähän ihmisiä. Paremman tuloksen saisi, jos haastattelut oltaisiin tehty myöhemmin iltapäivällä tai alkuillasta.

Seuraavassa sitten vähän jo työn tekemisestä….

Kaisa ja Sina

Lähiöön tutustuminen

Aurinkoista Halloweenia!

Lähiöprojektissa on toteutettu kenttäretki Uittamolle 28.10. Pidimme opiskelijoille alustuksen kenttäretkestä ja esittelimme maantieteen kenttätyömenetelmiä. Koska tutkimuskohteena on lähiö, aineiston keruu perustui valokuvaamiseen ja haastatteluihin.

Opiskelijat lähtivät tilausbussilla Uittamolle. Opettajat tulivat kyytiin Uittamolta. Teimme ensin kävelyretken ilmatorjuntapatterille ja esittelimme samalla City-Uittamon aluetta. Patterinmäki on niin korkea, että samalla saimme hyvän kokonaisukuvan myös Uittamon omakotialueesta. Tämän jälkeen bussi vei meidät Uittamon tanssilavan viereiselle parkkialueelle, josta kävelimme tanssilavalle ja siitä edelleen rantaan. Kerroimme alueen historiasta ja tutustuimme vanhan Uittamon uimalaitoksen sijaintiin. Loppukierros ajettiin bussilla. Kerroimme Uittamo-Ispoinen sekä meri-Uittamon alueista ja tutustuimme tyypillisiin lähiörakennusten piirteisiin. Bussikierros kesti yhteensä 1,5 h.

Kierroksen jälkeen opiskelijat lähtivät ryhmissä tutkimaan valitsemaansa aluetta. Kaikkiaan ryhmiä oli viisi. Opiskelijoiden tehtävänanto oli seuraavanlainen:

Jokainen ryhmä tutustuu omaan alueeseensa. Pyritte saamaan alueesta kokonaiskuvan. Tallentakaa tietoja kuvaamalla, videoimalla ja tekemällä muistiinpanoja.
– huomioikaa äänimaisema
– kiertäkää alue läpi
– etsikää hyvä tausta ja esitelkää alueenne videolla/ valokuvin
– valokuvaus (tutkijoita itseään kiinnostavat kohteet)
– haastattelut (merkitkää haastattelulomakkeeseen)
– ihmisten mieli- ja inhokkipaikkojen valokuvaus
– merkitkää mieli- ja inhokkipaikat kartalle
– alueen palvelut (laske palvelut) + sijainnit (GPS)
– alueelle tyypilliset rakennukset ja luonto

Käytössämme oli sekä pädit että älypuhelimet. Jokaiselle ryhmälle oli sijoitettu maastoon oma geokätkö, jonka he etsivät GPS-paikantimen avulla.

Koska haastattelututkimus tehtiin kentällä, opiskelijat kirjoittivat tiedot paperiseen haastattelulomakkeeseen. Siinä olevat tiedot siirretään sähköiseksi kurssin aikana. Sekä Puolalanmäen että Kerttulin maantieteen kurssit ovat vasta 3. jaksossa, joten työ tehdään valmiiksi vasta 3. kurssin aikana. Opiskelijoiden ottamat valokuvat ja tekstit siirretään kartta-alustalle. Tämä tapahtuu joko Google Mapsiin tai Google Earthiin. Kuvat ja tekstit sijoitetaan yhteiselle kartta-alustalle, jotta opiskelijat saavat nähdä kaikkien kenttäretkelle osallistuneiden opiskelijoiden tuotokset.

Syysterveisin,

Sina ja Kaisa

Lähiö tutuksi -projektin suunnittelua

Toinen jakso käynnistyy ja ideointi on vauhdissa. Päätimme toteuttaa Lähiö tutuksi -tutkimuksen esittelyn ja kenttätyöt 2. jakson aikana. Laadimme opiskelijoille esityksen, jonka esittelemme heille ennen kenttäretkeä. Esityksessä hyödynnämme Maanmittauslaitoksen vapaata kartta-aineistoa, johon sijoitamme kuvia Uittamolta. Näin Uittamon eri alueet tulevat tutuiksi opiskelijoille jo ennen kenttäretkeä. Kenttäretki on tarkoitus pitää tiistaina 28.10. Ideana on, että opiskelijat jaetaan ryhmiin, joissa jokaisella on oma tehtävä. Tehtävät ovat haastattelemista, valokuvaamista, valokuvattujen paikkojen koordinaattien määrittämistä sekä pienten videoiden tekemistä. Tiedot kootaan ja viedään Google Earthiin, johon reitti kuvineen tallentuu.

Toivomme kenttäretkelle suotuista säätä.

Sina ja Kaisa

Lähiö tutuksi

Suomalainen maantieteilijä J.G.Granö määritteli lähiön “kaikkiin aistimiin vaikuttavana lähiympäristönä” (Puhdas maantiede, 1930). Nykyisin lähiöllä tarkoitetaan tiiviisti rakennettuja yhtenäisiä asuinalueita, joista löytyy sekä pienkerrostaloja, kerrostaloja että rivitaloja. Lähiörakentamisen ideana oli sijoittaa asutusta lähelle keskustaa, hyvien kulkuyhteyksien päähän ja silti lähelle luontoa. Varsinainen lähiörakentamisen aikakausi oli 1960- ja 1970-luvuilla, kun suomalainen yhteiskunta teollistui ja kaupungistui.

Valitsimme kurssityömme kohteeksi Uittamon, koska se täyttää kaikki perinteisen lähiön tunnusmerkit ja on turkulaisille tuttu luonnostaan, uimarannastaan ja perinteikkäästä tanssilavasta. Työmme suunnittelu on vasta alkutekijöissään, mutta syksyyn mennessä kirjoitamme tänne blogiin lisää aiheesta.

Kesäisin terveisin,

Sina ja Kaisa