Ääntämisen harjoittelu ipadin tai iphonen avulla

IPadin ja iphonen avulla on mahdollista hauskalla tavalla harjoitella eri kielten ääntämistä ja kuunnella vieraskielistä tekstiä.

Ääntämisen harjoittelu Siri-toiminnon avulla

Ipadissa ja iphonessa on Siri-niminen perustoiminto, jonka avulla puhuttu ääni muuttuu kirjoitukseksi. Kielenopiskelija voi Siriä käyttämällä verrata, onko ääntäminen kohdallaan. Kun näin on, näytölle syntynyt kirjoitus vastaa alkuperäistekstiä.

Laitteen asetuksista valitaan kohta ”yleiset”> Siri>valitse kieli.

Seuraavaksi valitaan sovelluksista ”muistiinpanot” ja klikataan maapallo-kuvakkeesta kohdekieli. Mikrofonikuvakkeesta aloitetaan äänitys ja näin ääni muuntuu tekstiksi

Kirjoitetun tekstin kuunteleminen

Itse kirjoitetun tai minkä tahansa valmiin tekstin ääntämistä voidaan harjoitella ipadin ja iphonen avulla:

Asetukset>Yleiset>Käyttöapu>Puhe>Puhu näyttö (Ipad Air) ja Puhu valinnat.

Jos iPad ei tarjoa kieltä, valitaan asetuksista Näppäimistö>Lisää uusi näppäimistö>valitse haluamasi kieli

Mikäli harjoitellaan itse kirjoitetun tekstin ääntämistä, maalataan ko. teksti ja valitaan palkista ”Puhu”. Tällä tavoin teksti muuntuu puhutuksi maapallo-kuvakkeesta valitulla kielellä. Samalla tavalla voidaan kuunnella mitä tahansa netistä löytyvää tekstiä.  Luetun tekstin nopeutta voi säätää kohdasta Asetukset.

Tekstistä on helppo luoda myös kuunteluharjoitus, johon liittyy aukkotehtävä: kopioidaan ja tulostetaan teksti,  poistetaan sanoja ja kuunnellaan.

INNOvaDORAS Turun Lyseon lukiossa

Turun Lyseon lukiossa olemme kokeilleet vuoden 2014 kuluessa espanjan kursseilla mm. Office365 OneNotea, Quizletiä, Showbieta ja Moodlea. Esimerkit ovat syksyn PD4 –kurssilta.

Office365 OneNote oli käytössä kurssin yhteisenä muistiinpano- ja tehtäväalueena. Muistiinpanot ryhmiteltiin kappaleittain sivuihin ja edelleen niiden alasivuihin. Kurssin yleisohjeet löytyivät OneNotesta omalta sivultaan. Siellä oli mm. kurssisisällöt, aikataulu ja arvosteluperusteet, samoin kuin ohjeet quizletiin kirjautumiseen ja espanjan erikoismerkkien merkitsemiseen.

Kuva 1

Kirjan kappaletta käsiteltäessä opiskelijat työstivät tekstiä pareittain ja lisäsivät tuotoksensa yhteisiin muistiinpanoihin: joku huolehti kappaleen suomentamisesta, toiset laativat sisältökysymyksiä, lauseita, sananselityksiä jne. Ryhmässä oli opiskelijoita alle 20, joten tehtävien jako ja yhteinen työskentely OneNotessa oli helppo organisoida. Suuremman ryhmän kanssa tehtävänanto on luultavasti haastavampaa, koska samaan sivuun (muistiinpanoon) ei kannata laittaa liian montaa tekijää. Kun tehtävät oli tehty, niitä käytiin vielä läpi. Esim. opiskelijat vastasivat tehtyihin sisältökysymyksiin tai arvasivat sananselityksiä suullisesti. OneNotea käytettiin lähes jokaisella tunnilla. Muistiinpanot olivat apuna opiskelijoilla myös kokeisiin valmistauduttaessa.

kuva2

Perusteena OneNoten käyttämiselle oli tarve yhteiselle alustalle, jonka sisältöä opiskelijankin olisi mahdollista muokata (vrt. Moodle). OneNote toimi tässä tarkoituksessa varsin hyvin. Toinen peruste OneNoten käytölle oli tavoite saada opiskelijat tutustumaan siihen ja mahdollisesti ottamaan sen käyttöön myös henkilökohtaisena muistiinpanoalustana eri oppiaineissa.

Moodlen kurssialue on ollut käytössäni jo aikaisemmin, joten pidin sen rinnalla myös kuluneen kurssin aikana. Pysyvät, ei vuosittain muuttuvat materiaalit, kuten linkit verkkotehtäviin ja netistä löytyvään muuhun lisämateriaaliin löytyivät sieltä, samoin kuin Turnitin-palautuskansiot kirjoitustehtäviä varten.

Quizlet oli myös tuttu ennestään, mutta nyt otin käyttöön myös luokkahuonetoiminnon. Loin siis jokaiselle kurssille oman tilan, joka mahdollisti sen, että voin pudottaa kaikki kurssiin sopivat tehtävät ko. luokkahuoneeseen. Erona aikaisempaan Quizletin käyttöön oli se, että nyt myös opiskelijoiden oli rekisteröidyttävä sinne, jotta he pääsivät luokkahuoneeseen. Kun opiskelija harjoittelee jotain tehtävää, opettaja näkee myös ilmaisessa versiossaan, milloin kukin on tehtävää tehnyt. Laajemmat raportit vaatisivat maksullisen version ohjelmasta.

Kun opiskelija on rekisteröitynyt, hänellä on myös itse mahdollisuus luoda harjoituksia. Opiskelijat tekivätkin harjoituksia kurssin aiheeseen liittyen. Kun opiskelija teki uuden harjoituksen, hän lisäsi samalla sen editointioikeudet koko luokalle (Quizletin luokkahuoneelle). Tällöin hänen tekemänsä harjoitus meni suoraan oikeaan huoneeseen ja opettajalla tai luokkatovereilla oli mahdollisuus myöhemmin muokata tehtävää esim. löytäessään kirjoitusvirheitä.

Showbien käyttö iPadeillä oli uutta sekä opettajalle että opiskelijoille. Teimme kaksi melko onnistunutta, joskin aikaa vievää kokeilua. Molemmissa tarkoituksena oli opiskella kielioppiasia itsenäisesti ja tehdä siitä sitten ryhmän kanssa yhteenveto. Ensimmäisessä työkaluna oli ExplainEverything ja toisessa StripDesign. Opiskelijat oppivat niiden peruskäytön nopeasti, mutta valmiin työn palauttamisessa Showbiehin oli enemmän haastetta.

Kuva 3

Kuva 4

Kurssia teki muutama opiskelija itsenäisesti. Myös heidät lisättiin osallistujiksi kaikkiin kurssilla käytettäviin alustoihin, jotta he saivat lisämateriaalia ja tukea opiskeluun.

Opiskelijapalautten mukaan OneNoten ja Quizletin käyttö koettiin hyödylliseksi. Suurin osa oli sitä mieltä, että Quizlet tehosti sanojen oppimista. Enemmistö halusi jatkaa OneNoten käyttöä myös seuraavalla espanjan kurssilla. Muutama ilmoitti käyttävänsä OneNotea jatkossa muiden oppiaineiden muistiinpanojen tekemiseen. Myös iPad- ja Showbie-kokeilut koettiin pääosin myönteisiksi.

Socrativen ihanuus ja sudenkuopat

Socrative on osoittautunut oivaksi arjen apuvälineeksi. Sitä on helppo käyttää, ja se soveltuu, vaikkakin rajoituksin, usean asian kertaamiseen. Oppirahat on kuitenkin maksettu moneen kertaan, sillä helppoudestaan huolimatta moni asia on osoittautunut hankalaksi, etenkin kielenopettajan näkökulmasta.

Ensimmäinen ongelma tuli jo kirjautumisessa. Aiemmin Windows-koneita käyttäneelle ei tullut mieleenkään, että olisi joku ero siinä, kirjautuuko Appsin vai selaimen kautta. Yhtäkkiä kuitenkin opiskelijat valittelivat, että kysymykset ja vastaukset ovat sekaisin. Minulta vei hetken tajuta, että näin käy Ipadeillä, jos kirjautuu selaimen kautta. Appsit siis ruudulle ja kirjautuminen sen kautta. Lisäksi on otettava huomioon oppilaiden erilaiset puhelimet ja nettiliittymät. Tästä syystä Space race on jäänyt käyttämättä, sillä toisen liittymä on monta kertaa nopeampi kuin naapurin ja aiheuttaa pahaa mieltä. Alkuvuodesta surua aiheutti myös koulun verkko, johon ei päässyt kuin satunnaisesti.

Toinen ongelma tuli kohdekielen kautta. Espanjassa on erilaisia välimerkkejä ja kirjaimia, joten kehotin sanakokeen alussa opiskelijoita vaihtamaan näppäimistön kielen espanjaksi. Vaihto sai aikaan leveitä hymyjä, sillä minulle selvisi myöhemmin, että kaupan päälle tuli ennakoiva kirjoitus ja sen myötä ohjelma tarjosi oikeita vastauksia oikeine artikkeleineen. Tähän en ole keksinyt vielä täydellistä ratkaisua alkeiskursseilla, mutta edistyneemmille on aina tarjolla hyviä aukkotehtäviä ja käännöslauseita.

Kolmas ongelma tuli monivalinnassa. Ajattelin nimittäin alkeisespanjassa, että on kätevää testata, tunnistaako opiskelija epäsäännöllisten verbien taivutusmuodot. Sain hienosti tallennettua kaikki vaihtoehdot sopivin hämäysvastauksin, kunnes taas livetilanteessa selvisi, että ensimmäisen oikean muodon klikkaaminen toi kokonaan oikean vastauksen. Se siitä sitten, vaihdoin suunnitelmaa, taas.

Seuraava ongelma tuli vastausvaihtoehdoista. On nimittäin varsin haasteellista keksiä sellaisia järkeviä tehtäviä, joihin on rajallinen määrä vastauksia. Olenkin päätynyt tekemään aukkotehtäviä juuri tästä nimenomaisesta syystä. Lisäksi on oltava tarkkana suomen hän-pronominin kanssa, espanjassa kun on miehelle ja naiselle omansa.

Ja sitten ne välimerkit. Jos opettaja on tallentanut pisteen, opiskelijan on piste laitettava, muuten ohjelma kuittaa armotta virheen, vaikka vastaus olisi muuten täysin oikein. Nykyään kehotankin opiskelijoita laittamaan systemaattisesti samat välimerkit kuin kysymyksessä. On toki mahdollista oikaista ongelma myöhemmin korjausvaiheessa, mutta se ei kuitenkaan korvaa onnistumisen iloa kunkin oikein vastatun kysymyksen kohdalla.

Lopuksi kehotankin tallentamaan ohjelman tarjoaman loppuraportin. Siinä vaiheessa opettajan on mahdollista korvata aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja kuitata vastaus oikeaksi puuttuvasta aksentista tai pisteestä huolimatta. Raportti tallentuu kätevästi Exel-muotoisena sopivaan kansioon. Itse en tule käyttämään Socrativea kuin satunnaisesti, mutta pidän sitä erinomaisena vaihtoehtona tuntien väsyneisiin hetkiin. Tai silloin, kun on vain viisi minuuttia ja haluaa maksimisuorituksen. Ja tietenkin kannattaa varata lisätehtäviä nopeille, sillä jokaisesta ryhmästä löytyy ne kaksi supernopeaa, jotka suoriutuvat tehtävästä kahdessa minuutissa, ja ne kaksi, jotka puuhaisivat mielellään lopputunnin tehtävän parissa 

INNOvaDORAS

INNOvaDORAS on Puolalanmäen lukion, Turun Lyseon lukion sekä Luostarivuoren lukion yhteistyöhanke espanjan opetuksen kehittämiseksi. Tarkoituksenamme on kehittää lukioiden espanjan opetusta sekä laatia omaan opetukseemme soveltuvaa materiaalia.

Ensimmäisessä tapaamisessa päätimme blogin perustamisesta. Blogista tulee opettajan työkalupakki, jonka kautta pääsee käyttämään erilaisia opetusmateriaaleja. Blogiin kerätään myös hyödyllisiä videoita ja linkkejä. Espanjan opettajilla on nyt jo portaali, mutta emme ole kokeneet saavamme siitä tarvitsemaamme apua opetukseen. Sen vuoksi haluamme luoda sellaisen blogin, jonka sisältö vastaa omia toiveitamme. Päätimme myös ottaa Ipadit oppilaiden käyttöön mahdollisimman pian. Tavoitteenamme oli aloittaa heti jakson 4 alussa.

Puolalanmäen lukiossa Ipadejä on käytetty pääosin lukion ensimmäisen vuosikurssin opetuksessa. Opiskelijat ovat mm. tehneet lyhyitä videopätkiä kurssiin liittyvistä aiheista. Opettajan johdolla on myös hyödynnetty espanjalaisia vaihto-oppilaita, jotta on saatu tuotettua opetukseen soveltuvaa materiaalia. Koneille on myös ladattu kieltenopetukseen soveltuvia Appsejä ja niitä on käytetty oppitunneilla. Koska tekniikka aina välillä pettää, oppirahoja on maksettu, mutta myös aitoja oppimiselämyksiä on onneksi koettu!

Opettajan näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on ollut flippaus (Flipped Classroom). Oppilaat ovat saaneet Edmodon kautta oppimateriaalia ja videoita kotona työstettäväksi etukäteen. Tällä tavoin tunneilla on ehditty harjoitella enemmän opeteltavaa asiaa. Olemme käyttäneet Explain everythingiä, Book Creatoria ja Movie Makeria, presentaatioihin Power Pointia ja Preziä.  Sanakokeita ja muita testejä on tehty Socrativella. Oppilaat ovat käyttäneet vastaamiseen sekä omia puhelimia että koulun Ipadejä. Omia harjoituksia oppilaat ovat tehneet Quizzletin avulla. Työskentely on ollut monipuolista ja antoisaa!