ILMO- Iloa Loggereista Monessa Oppiaineessa

TSYKin eri luonnontieteitä yhdistävän hankkeen tavoitteena oli hyödyntää tietokoneeseen liitettäviä mittausantureita fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen kursseilla. Antureita ja tiedonkeräimiä löytyy usein fysiikan ja kemian varastoista, mutta niistä on paljon iloa myös biologian ja maantieteen opetuksessa.
Aloitimme hankkeen nimellä Iloa Laskimista Monessa Oppiaineessa. Ajatuksemme oli että opiskelijat hankkivat lukioon tullessaan kalliit laskimet, joiden käyttö rajoittuu matemaattisiin oppiaineisiin. Myös monet hienot ominaisuudet, joita ne sisältävät jäävät lähes täysin hyödyntämättä. Kytkemällä mittausanturit laskimiin saisimme laskimet käyttöön myös biologian ja maantieteen tunneilla.

IMAG0322[1]Perehdyttyämme hieman aikaa aiheeseen havaitsimme, että laskimista kannattaa luopua. Keskityimme sen sijaan LoggerPro ohjelmistoon ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmisto tulee olemaan opiskelijoiden käytössä myös sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa ja hyöty opiskelijan kannalta on tällöin mahdollisimman suuri.
Koululta löytyi muunmuassa vanhat lämpötila ja pH-anturit, joita voimme käyttää. Lisäksi tilasimme biologiaa ja maantiedettä ajatellen mm. hiilidioksidi ja happianturit, sekä virtausnopeusanturin. Kaikissa hankinnoissamme ajattelimme monikäyttöisyyttä ja oppiainerajat ylittävyyttä.IMAG0326[1]

Jatkosuunnitelmina on ainakin mennä BMOL:in kevätpäiville esittelemään kuinka myös maantieteessä ja biologiassa voidaan hyödyntää kouluta jo luultavasti löytyviä välineitä.

Iloa Laskimista Monessa Oppiaineessa eli ILMO

TSYKin eri luonnontieteitä yhdistävän hankkeen tavoitteena on hyödyntää laskimia ja niihin kytkettävissä olevia Vernierin mittausantureita fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen kursseilla.

Opiskelijat hankkivat lukioon tullessaan kalliit laskimet, joiden käyttö rajoittuu matemaattisiin oppiaineisiin. Myös monet hienot ominaisuudet, joita ne sisältävät jäävät lähes täysin hyödyntämättä. Opiskelijoillamme on käytössä pääosin Casion Classpad FX-CP400 laskimet.

IMG_0122

Alkukeväästä ideoimme millaisia antureita tarvitsisimme ja millä kursseilla voisimme niitä käyttää. Tulemme testaamaan laitteita valtakunnallisten kurssien lisäksi ainakin syksyllä järjestettävillä ympäristökemian ja hydrogeografian kursseilla.

Viime viikolla pääsimme tositoimiin, kun Casio järjesti meille ja muutamalle muidenkin koulujen opettajalle koulutusta. Opimme muunmuassa keräämään tietoa taulukoksi, piirtämään siitä kuvaajan ja jakamaan tiedoa laskimesta laskimeen tai koneelle. Teimme kaksi eri ”työtä” eri oppiaineisiin. Ensin tutkimme pH:n muutosta, kun veteen puhalletaan hiilidioksidia. Sen jälkeen testasimme voima- ja ultraääniantureilla kuinka jouseen kohdistuva voima ja jousen venymä ovat riippuvaisia toisistaan.

IMG_20140507_161451

 

Iltapäivän miellyttävimpiä yllätyksiä oli, että osittain jo kaappiin pölyttymään jääneet anturitkin on osa suoraan kytkettävissä tiedonkeräimeen ja osa voidaan mahdollisesti kytkeä erillisellä adapterilla. Syksyn tullen ryhdymme testaamaan laitteita myös opiskelijoiden kanssa kursseilla.