Tästä se alkaa: ipadien koskettelua, plagoinnin estoa ja mielteitä kartoille

21

Säilyykö Luostarivuoren kisakunto sähköisten yo-kokeiden alkaessa? Miten opettaa kurssien asiasisällöt niin, että opiskelijat saisivat samalla luontevaa harjoitusta tietotekniikan käyttöön? Oppilaskäyttöön saamamme 20 ipadia ovat olleet vajaakäytössä, koska vain harva opettaja on ehtinyt osallistua koulutuksiin saamassa taitoja ja ideoita siitä, miten niitä voisi hyödyntää kursseilla. Tätä puutetta korjaamaan haimme keväällä -15 Tiimit@innopaja Turku – projektirahaa, jotta opettajat saisivat omat henkilökohtaiset ipadit kotiharjoittelua varten. Lisäksi halusimme tarjota koulutusta omassa lukiossa heti koulutuntien päätteeksi, jolloin kynnys osallistua olisi matala.

Kymmenen onnekasta eri aineryhmistä sai hankerahoista ipadin loppukeväällä, mutta kevätlukukauden lopun hektisyys esti opettajien osallistumisen koulutukseen. Loman jälkeen jälleen yritimme jälleen löytää sopivia aikoja, mutta ensimmäisen jakson aloituskiireet ja ylioppilaskirjoitukset lykkäsivät aikeitamme.

Vihdoin toisen jakson alkaessa alkoi olla väljempää. Marraskuun alussa tutustuimme kahteen käsitekartta-ohjelmaan eli text2mindmap.com ja https://bubbl.us/. Mind mapien tallennukseen liittyi myös OneDriven käytön opiskelu.

Seuraavaksi Jarkko Lehmuskenttä tuli pitämään Luostarivuoren lukioon koulutuksen Turnit-plagiointiohjelmasta, joka on käyttökelpoinen etenkin kielissä ja reaaliaineissa. Ipadin perustoimintoja opeteltiin Teemu Tauriaisen johdolla sekä tallennusta OneDriveen.

Koulutukset ovat olleet hyvä alkuaskel kohti tietotekniikan käyttöä oppitunneilla, mutta säännöllistä harjoitusta ja jatkokoulutusta tarvittaisiin lisää. Moni opettaja arastelee, jos ei tunne hallitsevansa ohjelmia varmasti. Kallista lähiopetusaikaa ei haluta tuhlata taisteluun mahdollisten teknisten ongelmien kanssa. Toisaalta osallistumista koulutuksiin rajoittaa ajan- ja energianpuute: lukion tahti on hektinen ja suurten oppilasryhmien harjoitustöiden ja kokeiden korjaamiset supistavat lukio-opettajien vapaa-ajan olemattomiin. Tästä syystä omassa koulussa järjestettävät parin tunnin koulutussessiot, jotka eivät pidennä koulupäivää kohtuuttomasti, ovat opeystävällinen ratkaisu tietoteknisen tietämyksen lisäämiseen.

Ääntämisen harjoittelu ipadin tai iphonen avulla

IPadin ja iphonen avulla on mahdollista hauskalla tavalla harjoitella eri kielten ääntämistä ja kuunnella vieraskielistä tekstiä.

Ääntämisen harjoittelu Siri-toiminnon avulla

Ipadissa ja iphonessa on Siri-niminen perustoiminto, jonka avulla puhuttu ääni muuttuu kirjoitukseksi. Kielenopiskelija voi Siriä käyttämällä verrata, onko ääntäminen kohdallaan. Kun näin on, näytölle syntynyt kirjoitus vastaa alkuperäistekstiä.

Laitteen asetuksista valitaan kohta ”yleiset”> Siri>valitse kieli.

Seuraavaksi valitaan sovelluksista ”muistiinpanot” ja klikataan maapallo-kuvakkeesta kohdekieli. Mikrofonikuvakkeesta aloitetaan äänitys ja näin ääni muuntuu tekstiksi

Kirjoitetun tekstin kuunteleminen

Itse kirjoitetun tai minkä tahansa valmiin tekstin ääntämistä voidaan harjoitella ipadin ja iphonen avulla:

Asetukset>Yleiset>Käyttöapu>Puhe>Puhu näyttö (Ipad Air) ja Puhu valinnat.

Jos iPad ei tarjoa kieltä, valitaan asetuksista Näppäimistö>Lisää uusi näppäimistö>valitse haluamasi kieli

Mikäli harjoitellaan itse kirjoitetun tekstin ääntämistä, maalataan ko. teksti ja valitaan palkista ”Puhu”. Tällä tavoin teksti muuntuu puhutuksi maapallo-kuvakkeesta valitulla kielellä. Samalla tavalla voidaan kuunnella mitä tahansa netistä löytyvää tekstiä.  Luetun tekstin nopeutta voi säätää kohdasta Asetukset.

Tekstistä on helppo luoda myös kuunteluharjoitus, johon liittyy aukkotehtävä: kopioidaan ja tulostetaan teksti,  poistetaan sanoja ja kuunnellaan.