Johtotehtävissä yli ainerajojen

Valtakunnallisen Abitti/Digabi- järjestelmän testaamisen yhteydessä halusimme kokeilla koetilan rakentamista liikuntasaliin Kerttulin lukiossa. Keräsimme poikkitieteellisen ryhmän eri aineiden opettajia, jotta tietoa ja kokemusta saataisiin levitettyä laajalle sektorille. Mukana rakentelussa oli äidinkielen, vieraiden kielten, matemaattisten aineiden sekä reaalin opettajia.

poikktieteelliset
Kuva1. Hanna, Kaisa, Arto, Juho ja Tapio piuhojen kimpussa.

Kokemuksia ja havaintoja rakentelusta:

  • aikaa kasaamiseen: noin 60 minuuttia 5 hengeltä ihmettelyineen
  • aikaa testaamiseen: kierrätyskoneilla noin 3 minuuttia/laite
  • teknisiä ongelmia: kosketusongelmia verkkorasioissa (RJ-45), verkkojohto huonosti kiinni palvelmisessa valtakunnallisessa kokeilussa, kontaktiongelmia verkkokortin ja verkkojohdon välissä kierrätyskoneissa (Lenovo T420/410)
  • aikaa purkamiseen: viideltä hengeltä,  noin 50 min

Kun lukio saa lopulliset laitteet, joilla kokeet tulevaisuudessa tehdään, tarkoituksemme on tehdä hyvin yksityiskohtaiset ohjeet (kuvineen ja karttoineen kaikkineen), siitä kuinka laitteisto kasataan ja kuinka se toimii.

Lukion ykköset koneineen jumppasalissa

Mitä tapahtuu, kun kokoonnutaan 170 opiskelijan kanssa liikuntasaliin? Ei välttämättä mitään ihmeempää. Jos pyydetään opiskelijoita ottamaan myös omat päätelaitteet mukaan ja käynnistämään omat koneensa ilman ennakkoharjoittelua USB-muistin kautta, niin sitten saadaan aikaiseksi pientä säpinää.

opiskelijat_salissa
Ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijoita Kerttulin lukiossa omien päätelaitteidensa kanssa 29.9.2015.

Näin toimimme kokeiluluonteisesti juuri ennen ensimmäistä koeviikkoa syksyllä 2015. Osasimme ennakoida, että vaikeuksia tulee ja olimme varautuneet mm. pitkillä ohjelistoilla eri konemallien USB-käynnistämiseen. Tarkoituksena oli testata opiskelijoiden ja meidän valmiutta toimia erilaisten päätelaitteiden kanssa.

Oma Windows-kannettava 104 61.9 %
MAC-kannettava 52 31 %
IPad 2 1.2 %
Android tabletti 0 0 %
Koululta lainattu PC-kannettava 4 2.4 %
Jokin muu laite(Esim. Surface,Chromebook) 8 4.8 %

Taulukko1. Opiskelijoiden päätelaitteet syksyllä 2015 Kerttulin lukiossa.

Lisäsimme vaikeuskerrointa kokeilemalla langattoman verkon (Nettiniilo) toimintaa suurilla käyttäjämäärillä Abitti-järjestelmän kanssa. Testasimme myös lisämateriaalin lähettämistä Nettiniilon kautta koetilaisuudessa olleille opiskelijoille.

Havaintoja ja kokemuksia tilaisuudesta:

  • Noin 77 % (130 Opiskelijaa) sai käynnistettyä tilaisuudessa oman koneensa USB-muistin kautta.
  • Noin 20% (34 opiskelijaa) ei saanut käynnistettyä tilaisuudessa ohjeiden ja opettajien avustuksella omaa konettaan USB-muistin kautta.
  • HUOM. opiskelijoita ei ohjeistettu ennen tilaisuutta USB-muistin käynnistämisestä
  • Nettiniilon yhtäaikaisessa käytössä raja tuli vastaan noin 40 opiskelijan kohdalla(Huom. Kerttulin lukion ilmatilassa paljon ruuhkaa langattomissa verkoissa)
  • Lisämateriaalin jakaminen onnistui Nettiniilon kautta
Näppäimistö ja hiiri toimivat normaalisti 116 88.5 %
Näytön tarkkuus oli riittävä 99 75.6 %
Näppäimistö ja hiiri ei toiminut 2 1.5 %
Näytön tarkkuus oli huono 3 2.3 %
Minulla oli jokin muu tekninen ongelma 15 11.5 %
Jokin muu ongelma kokeilun aikana 14 10.7 %

Taulukko2. Opiskelijoiden palaute Abitti-järjestelmästä, kun opiskelija sai käynnistettyä koejärjestelmän oman koneensa kautta.

Yoga
Lenovo
Yoga koneen buuttausnapin löytyminen aiheutti helpottunutta riemua.

Linkit:
Nettiniilon ohjesivut
Lista koneiden USB-käynnistämiseen