Hae projektia

Projektien hakuaika on päättynyt.

Toimintamalli Turussa

 • Projektia voi hakea turkulaisen lukion opettajatiimi. Tiimit voivat koostua yhden lukion eri oppiaineiden opettajista tai eri lukioiden saman oppiaineen opettajista.
 • Esitys projektista ja hakemus avustuksesta jätetään www-lomakkeella.
 • Hankkeen ohjausryhmä arvioi projektiesitykset ja päättää, mitkä projektit toteutetaan.
 • Ohjausryhmä voi tarvittaessa muokata suunnitelmaa.
 • Hakijatiimi toteuttaa projektin ja sitoutuu dokumentoimaan sen ohjeiden mukaisesti hankkeen blogissa.
 • Hakijatiimin on seurattava rahoituksen käyttö niin, ettei myönnetty summa ylity.
 • Tiimit@innopaja-hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti.
 • Haku on jatkuva, eli projektirahoitusta voi hakea milloin hyvänsä hankkeen toiminta-aikana. Haettujen projektien tulee kuitenkin valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

Keskeisiä reunaehtoja

 • Haettavien projektien tulee keskittyä lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen. Suositus on, että projektit hyödyntävät Turun lukioiden BYOD-mallia (bring your own device).
 • Yksittäisen projektin kustannusarvio on enimmillään 5000 euroa.
 • Projekti voi sisältää laitehankintoja, mutta toiminnan pääpainon tulee olla kehittämistoiminnassa. Kaikissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöjä.
 • Opettajien tekemästä projektityöstä korvataan 30 euroa / tunti. Korvaukset maksetaan hankekoordinaattorille lähetettyjen palkkiolomakkeiden perusteella. Kustannuslaskennassa projektityön tuntihinta on 37,50 euroa/tunti (palkkio + sivukulut).

Projektin hakeminen

Hakijatiimin lukioiden rehtoreiden tulee hyväksyä projekti. Projektihakemus tehdään www-lomakkeella. Haku on jatkuva. Ohjausryhmä käsittelee hakemukset mahdollisimman nopeasti. Blanketten kan ifyllas även på svenska.

Mahdollisia projekti-ideoita voi katsoa hankkeen nettisivuilta.

Tee hakemus tästä

Projektien hakuaika on päättynyt.