ILMO- Iloa Loggereista Monessa Oppiaineessa

TSYKin eri luonnontieteitä yhdistävän hankkeen tavoitteena oli hyödyntää tietokoneeseen liitettäviä mittausantureita fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen kursseilla. Antureita ja tiedonkeräimiä löytyy usein fysiikan ja kemian varastoista, mutta niistä on paljon iloa myös biologian ja maantieteen opetuksessa.
Aloitimme hankkeen nimellä Iloa Laskimista Monessa Oppiaineessa. Ajatuksemme oli että opiskelijat hankkivat lukioon tullessaan kalliit laskimet, joiden käyttö rajoittuu matemaattisiin oppiaineisiin. Myös monet hienot ominaisuudet, joita ne sisältävät jäävät lähes täysin hyödyntämättä. Kytkemällä mittausanturit laskimiin saisimme laskimet käyttöön myös biologian ja maantieteen tunneilla.

IMAG0322[1]Perehdyttyämme hieman aikaa aiheeseen havaitsimme, että laskimista kannattaa luopua. Keskityimme sen sijaan LoggerPro ohjelmistoon ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmisto tulee olemaan opiskelijoiden käytössä myös sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa ja hyöty opiskelijan kannalta on tällöin mahdollisimman suuri.
Koululta löytyi muunmuassa vanhat lämpötila ja pH-anturit, joita voimme käyttää. Lisäksi tilasimme biologiaa ja maantiedettä ajatellen mm. hiilidioksidi ja happianturit, sekä virtausnopeusanturin. Kaikissa hankinnoissamme ajattelimme monikäyttöisyyttä ja oppiainerajat ylittävyyttä.IMAG0326[1]

Jatkosuunnitelmina on ainakin mennä BMOL:in kevätpäiville esittelemään kuinka myös maantieteessä ja biologiassa voidaan hyödyntää kouluta jo luultavasti löytyviä välineitä.