Opinto-ohjauksen uudet oppimisympäristöt – hankkeen päättyessä

Turun lukioiden opinto-ohjauksen uudet oppimisympäristöt -hanke eteni syksyllä loppusuoralle.  AmazingUTU -pelikertoja organisoitiin yhteistyössä Turun yliopiston kanssa syksyllä neljä. Pelit oli tarkoitettu hankkeeseen osallistuneiden lukioiden abeille. Opiskelijat saivat sisällyttää peliin osallistumisen lukion pakolliseen opinto-ohjauksen kurssiin.

Pelejä tarjottiin lukioissa vaihtoehtoisena tapana tutustua yliopisto-opiskeluun ja erityisesti Turun yliopistoon. Kaikissa lukioissa ei tosin ollut kovin helppo löytää osallistujia peleihin, sillä jatko-opintoihin tutustumiseen oli myös kouluissa samaan aikaan paljon tarjontaa. Kouluun jääminen ja perinteisemmille oppitunneille osallistuminen näyttikin olevan monille opiskelijoille vaivattomampi vaihtoehto. Tästä syystä tällainen tutustumistapa korkeakouluihin voisikin olla mielekkäämpää toteuttaa korkeakouluvetoisesti osana toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua toimintaa.

Peleihin osallistuneet opiskelijat olivat nimittäin erittäin tyytyväisiä ja kiittivät sitä, että pelin aikana oli mahdollisuus päästä tutustumaan sellaisiin yliopiston tiloihin (kirjasto, oppiainelaitokset jne.), joihin ei edes lukiolaisille järjestettävinä korkeakoulupäivinä pääse. Opiskelijan omin sanoin:”Peli oli mukavaa vaihtelua luokassa pidettäviin, joskus jopa puuduttaviin luentomaisiin, esittelyihin. Se, että näki millaisia tiloja kampuksella on ja, että pääsi itse seikkailemaan siellä, oli hauskaa.” Toisaalta moitittiin sitä, että tälläkin tavoin varsinainen opiskelijan arki ja yliopistossa opiskelu (luennot, harjoitukset, demot jne.) jää vieraaksi ja tutustuminen ulottuu pääosin vain tiloihin ja kampukseen. Opiskelijat toivoivatkin peliin lisää aikaa ja toteutukseen mahdollisuutta tutustua kunnolla vierailukohteisiin. Salamatehtävät, joita pelin aikana yllättäen on mahdollisuus avata pelaajille, olivat suosittuja.

Peliin kannattaa suunnitteluvaiheessa ideoida useita erityyppisiä tehtäviä, joista eri pelikertoihin on mahdollista valita oppitunnin tavoitteita varten sopivimmat. Näin ollen eri pelikertoja on mahdollista toteuttaa juuri tietylle ryhmälle sopivimmin. Oman hankkeemme syksyn pelit suunniteltiin siten, että kullakin pelikerralla opiskelijoita vietiin myös sellaisiin tiedekuntiin ja oppiaineisiin, jotka heille opinto-ohjaajien kokemuksen mukaan saattavat olla vieraampia.

Toteutimme kaikki pelit Turun yliopiston kampusalueella koska halusimme sisällyttää pelikertoihin liikkumisen ja paikan päällä tekemisen, mutta pelit on mahdollista organisoida myös siten, että opiskelijoiden ei tarvitse lähteä paikan päälle kampukselle seikkailemaan. Tässä toteutuksessa opiskelija voi etsiä tehtävien vastaukset netistä, jolloin peliin osallistuvien pienryhmien on mahdollista vaikkapa oppitunneilla vertailla vastauksiaan ja keskustella tehtävien herättämien ajatusten ja kysymysten pohjalta eri aloista ja niiden opinnoista. Oppitunnista voi siis tälläkin toteutuksella saada yhteisöllisen ja itsenäistä tiedonhankintaa tukevan. Oppituntitoteutukseen on mahdollista liittää esimerkiksi tiettyjen alojen tarjoamien opintojen asiantuntijaesittely omassa oppilaitoksessa tai se voi toimia myös ennakkovalmistautumisena korkeakoulujen vierailupäiviin.

Pelin käynnistäminen kannattaa suunnitella hyvin. Erityisesti silloin kun pelaajia ja joukkueita on paljon. Joukkueiden lähtö kannattaa porrastaa ja ryhmät kannattaa hajauttaa eri aloitusrasteille.

Sääolosuhteet kannattaa ottaa huomioon jo tehtävien suunnittelussa. Ensimmäinen pelikerta opetti meille, että tehtäviin vastaaminen kannattaa tehdä myös sääolosuhteiden vuoksi helpoksi. Omassa pelissämme oli pilottivaiheessa runsaasti sellaisia tehtäviä, joissa joukkue joutui kirjoittamaan muutaman sanan tai lauseen vastauksena. Kylmällä säällä kirjoittaminen oli hankalaa ja opiskelijat toivoivat tehtäviä, joihin voi vastata nopeasti. Tehtäväpankkiin kannattaa siis myös suunnitella riittävästi sellaisia tehtävärasteja, jotka sijoittuvat sisätiloihin. Myös tarkastuspisteessä on huomattavasti helpompaa, erityisesti siinä tapauksessa kun joukkueita on pelaamassa useita, mikäli tehtävät ovat monivalintaa, sillä nämä tehtävät pelisovellus pisteyttää automaattisest.

Pelin kestoa ja tehtävämäärää oli ensimmäiten pelien aikana hankala ennakoida. Olimme saaneet muilta vastaavaa peliä toteuttaneilta vinkin, että peli vie yllättävän paljon aikaa. Valitsimme tästä syystä tehtäväpankista kahdeksan sellaista rastia, jotka sijaitsivat pelialueella melko lähekkäin, jolloin joukkueiden kuljettavaksi tullut reitti oli suhteellisen lyhyt. Suunnitelmassa oli peliin varattu 1,5 tuntia aikaa.  Ensimmäisella pelikerralla joukkueet eivät tuossa ajassa ehtineet käydä kaikilla rasteilla.  Ensimmäiseen peliin oli suunniteltu myös kolme pelin aikana avattavaa ja osallistujille yllätyksenä tulevaa nk. salamatehtävää.  Aikataulusyistä ehdimme käyttää ainoastaan yhden suunnitelluista salamatehtävistä.Seuraavaan pelikertaan valitsimme sitten huomattavasti suppeamman pelikentän. Lisäksi varalla oli salamatehtäviä, joita tarvittaessa oli mahdollista hyödyntää joustavasti riippuen siitä, miten nopeasti peli etenee.

Tekniikka ei aina kaikin osin toiminut. Osittain syynä saattoi olla verkkoyhteyksien ongelmat, mutta jonkin verran myös laitteiden soveltuvuus. Kuvien ja tekstin yhtäaikainen lähettäminen ei onnistunut kaikilla opiskelijoiden käytössä olleilla laitteilla. Osa joukkueista raportoi tekstien kadonneen silloin kun vastaukseen piti liittää myös kuva. Yhdellä joukkueella tehtävien palauttaminen ei onnistunut lainkaan käytössä olevan laitteen vuoksi. Moitetta tulikin opiskelijoilta nimenomaan siitä, että peli ei toiminut kaikilla laitteilla moitteettomasti. Pelin organisoijan kannattaa siis selvittää soveltuvat laitteet ja lisäksi ohjeistaa peliin osallistuvat laitteiden vaatimustasosta ja varmistaa, että joukkueilla on myös laitteissa varavaihtoehtoja. Kuvaamista edellyttävistä tehtävistä opiskelijat kuitenkin pitivät teknisistä ongelmista huolimatta. Opiskelijat myös antoivat palautetta siitä, että pelin karttaa pitäisi saada zoomattua enemmän, koska pienestä näkymästä heidän oli vaikea klikkailla tehtäviä auki.