Digitutorit Lyseon lukiossa

Lukion uusien alkavien tietotekniikan peruskurssi on nyt takana. Kaikki Turun Lyseon lukion ykköset, 117 opiskelijaa, saivat puolikkaan kurssin suoritettua. Kurssilla hyödynnettiin Moodlen kurssialustaa, johon oli koottu perusasiat, jotka jokaisen kaupungin lukioissa opiskelevat lukiolaisen olisi hyvä tietää ja osata. Jokainen uusi lyseolainen osaa käyttää Wilmaa, Moodlea, Office365:n ohjelmistoja sekä joitakin ilmaisia käsitekartta- ja visailuohjelmia.

Kurssi toteutettiin 1. jaksolla, siis heti opintojen alkuvaiheessa. Mukana olivat auttamassa keväällä valitut, uudet digitutorit. Tässä heidän ajatuksiaan kurssin jälkeen:

Hieman jännitti, miten opiskelijoiden auttaminen tunnilla sujuu, mutta hommaan tottui nopeasti. Opiskelijat osasivat hommat hienosti, kunhan ohjeet olivat selvät. Kysymyksiin ei ollut vaikea vastata, kunhan oli itsekin kärryillä siitä, missä mennään. Kurssista oli epäilemättä hyötyä kaikille.

Alussa oppilaat tarvitsivat apua tutustuessaan heille uusiin alueisiin, (Office365 ja Moodle), myöhemmin apua tarvittiin ohjeiden selvennyksessä. Apua tarvitsivat paljon myös ne, joilla olivat omat laitteet mukanaan, ja kun jokin ohjelma tai muu ei toiminut niillä. Jotkut oppilaat pärjäsivät itsenäisesti koko ajan, toiset olivat riippuvaisempia avusta ja myös digitutorien tarjoamasta henkisestä tuesta.

Tuntien ohjeet olivat useammalla sivulla Moodlessa, ja aiheuttivat hämmennystä, eli niiden uudelleenjärjestelemistä voisi harkita. Digitutorien määrää tunnilla voisi ehkä pienentää tai tunteja jakaa, koska harvemmin oli tarvetta molemmille tunnilla avustamassa olleille digitutoreille yhtä aikaa. Padien käyttöä ei harjoiteltu, mutta ehkä kaikki sitten osasivat ne jo. Edistyneille oppilaille olisi voinut olla tarjolla lisää tekemistä, tai enemmän syventymistä aiheeseen. Kaikille hyviä koulupäiviä!

Terveisin digitutorit Samuli, Tomi, Mortti ja Ronja

Kurssialustana käytetty Moodle toimi hyvänä alustana siksi, että kurssi oli rakennettu sinne koko kaupungin tasolla, kaikille lukioille hyödynnettäväksi samanlaisena. Toisaalta samalla alustalla oli osio, jossa oli lisäksi koulukohtaisia ohjeita ja kurssin tuntiohjeet. Tehtäviä oli sijoitettuna kahteen eri osioon ja se vaikeutti joidenkin opiskelijoiden kohdalla tehtävien hahmottamista. Lisäksi tehtäviä palautettiin kaikille luotuun omaan kansioon Office365:n OneDriveen. Monen eri uuden työkalun käytön hallinta oli aluksi muutamille opiskelijoille vaikeaa.

Digitutoreista oli valtavasti apua. Opettajan aika ei olisi riittänyt kaikkien auttamiseksi yhtä nopeasti. Digitutoreilla oli myös paljon tietotaitoa esim. omien koneiden käytöstä ja ohjelmista. Monelle uudelle ykköselle oma tietokone oli aivan uusi, eikä sitä osattu ilman kurssia vielä oikeastaan edes käyttää. Jatkossa opettajan ja digitutoreiden yhteispalavereita pitäisi pitää enemmän ja kurssin tuntisisältöjä voisi laatia yhdessä digitutoreiden kanssa. Nyt aikataulu oli kovin tiukka, eikä ohjaukselliseen puoleen ollut riittävästi aikaa.

Kurssin ideana oli toiminnallisuus eli asiat opittiin tehtävien ja omien kokeilujen kautta. Osa oli nopeampia kuin toiset ja seuraavalle vuodelle lisätehtävien teettäminen nopeammille onkin varmasti järkevää. Pääasia kuitenkin toteutui, eli kaikki osaavat perusasiat ja kynnys tarttua tietokoneeseen on huomattavasti matalampi. Kurssiarviointikyselyssä palaute oli erittäin positiivinen, kurssi oli tarpeellinen ja hyödyllinen sekä digitutorit avuliaita ja osaavia!

Kiitos digitutoreille!

Kurssin opettaja Minna Stormi