Abitti järjestelmän käyttöönotto lukion opettajien kanssa – kokemuksia lukion Abitti-henkilön näkökulmasta

Abitti-koejärjestelmää on meillä Kerttulissa harjoiteltu nyt reilut puoli vuotta. Kaikki opettajat ovat testanneet koneensa boottaamisen koejärjestelmään sekä oppilaana että opettajana. Varsinaisesti itse Abitti on opetettu noin puolelle lukiomme opettajista. Opetukseen osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.
Tarjosimme keväällä 2015 useampia ilta- ja aamupäiväkoulutuksia. Teimme tarkat kirjalliset ohjeet siitä, miten abitti toimii (tällä hetkellä 17 sivua). Jokainen koulutus kesti 1.5 – 2 tuntia. Koulutuksessa opettajat toimivat pareittain (max. kolme paria/kerta). Kaikki pääsivät olemaan sekä opettajia että oppilaita. Kukin laati oman ”kokeensa”, piti sen ”oppilaalle”, korjasi kokeen, palautti sen ”oppilaalle” ja oli itse ”oppilaana”. Tämän seurauksena viime vuoden viimeisellä koeviikolla, joka päivä lukiossamme pidettiin yhdet abitti-kokeet (historia, saksa, maantiede).
Seuraavalla koeviikolla on abitti-kokeita jälleen tulossa ja ohjeistus sekä boottaustikut pitää jälleen päivittää. Ja jos joku opettajista kokee olevansa hakoteillä abitin kanssa, olemme valmiudessa opettamaa Abitin uudestaan tai olemaan mukana kokeen aloituksessa ”tukihenkilöinä”. Tämä osoittautui viime vuonna toimivaksi malliksi.
Koulutuksia jatketaan niin pitkään kuin on tarvetta. Pian seuraava opettajaryhmä herää siihen, että heidänkin oppiaineensa sähköiset ylioppilaskokeet on käsillä.
Toki Kerttulissa pidetään sähköisiä kokeita myös muilla koejärjestelmillä. Tärkeintä onkin, että opiskelijat pääsevät testaamaan abitti-kokeita muutamaan kertaan ennen kirjoituksia. Kaikkien aineiden kaikkia kokeita tällä järjestelmällä ei suinkaan tarvitse tehdä.