Johtotehtävissä yli ainerajojen

Valtakunnallisen Abitti/Digabi- järjestelmän testaamisen yhteydessä halusimme kokeilla koetilan rakentamista liikuntasaliin Kerttulin lukiossa. Keräsimme poikkitieteellisen ryhmän eri aineiden opettajia, jotta tietoa ja kokemusta saataisiin levitettyä laajalle sektorille. Mukana rakentelussa oli äidinkielen, vieraiden kielten, matemaattisten aineiden sekä reaalin opettajia.

poikktieteelliset
Kuva1. Hanna, Kaisa, Arto, Juho ja Tapio piuhojen kimpussa.

Kokemuksia ja havaintoja rakentelusta:

  • aikaa kasaamiseen: noin 60 minuuttia 5 hengeltä ihmettelyineen
  • aikaa testaamiseen: kierrätyskoneilla noin 3 minuuttia/laite
  • teknisiä ongelmia: kosketusongelmia verkkorasioissa (RJ-45), verkkojohto huonosti kiinni palvelmisessa valtakunnallisessa kokeilussa, kontaktiongelmia verkkokortin ja verkkojohdon välissä kierrätyskoneissa (Lenovo T420/410)
  • aikaa purkamiseen: viideltä hengeltä,  noin 50 min

Kun lukio saa lopulliset laitteet, joilla kokeet tulevaisuudessa tehdään, tarkoituksemme on tehdä hyvin yksityiskohtaiset ohjeet (kuvineen ja karttoineen kaikkineen), siitä kuinka laitteisto kasataan ja kuinka se toimii.