Opinto-ohjauksen uudet oppimisympäristöt – AmazingUTU

Turun lukioiden opinto-ohjauksessa on kevään 2015 aikana kokeiltu uudenlaisena oppimisympäristönä Lentävä Liitutaulu Oy:n tuottamaa Smart Feetpelialustaa.

Lukioista mukana ovat olleet Klassillinen lukio, Kerttulin lukio, Puolalanmäen lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Yhteisen pelipilotin kohteeksi valittiin tutustumisseikkailu Turun yliopiston kampukselle ja pilottipeli sai nimen AmazingUTU.

Lukioiden opinto-ohjaajien lisäksi pelin suunnitteluun ja toteutukseeen osallistui yliopistosta suunnittelija Maria Henninen taustajoukkoineen. Saimme Marialta merkittävästi apua ja ideoita pelin tehtävien suunnittelussa. Maria toimi myös yhteyshenkilönä yliopiston eri oppiaineisiin etsiessämme vinkkejä hyvistä pelitehtävistä ja tarkistaessamme tehtävien oikeita vastauksia.

AmazingUTU -peli pilotoitiin 29. huhtikuuta. Pilottiin osallistui yhteensä seitsemän joukkuetta em. lukioista. Epäonneksemme pelipäivä oli hyytävän kylmä ja vettä tuli taivaan täydeltä. Olosuhteet eivät siis millään tavoin olleet suosiolliset. Kaikki ilmoittautuneet joukkueet tulivat kuitenkin yhteiselle kokoontumispaikalla, jonka olimme siirtäneet alkuperäisestä ajatuksesta poiketen sisätiloihin nimenomaan sään takia. Ratkaisu aloittaa peli luentosalissa osoittautui hyväksi, sillä luentosalissa oli mahdollisuus hyödyntää tekniikkaa samalla kun esittelimme joukkueille pelin idean ja kerroimme pelin säännöt, pelitarinan ja annoimme ohjeet pelialustaan kirjautumisesta.

Pelin käynnistysvaihe kannattaakin suunnitella hyvin. Omassa pilotissamme oli mukana vain muutama joukkue, joten nopeatkin muutokset olivat mahdollisia, mutta silloin kun pelaajia ja joukkueita on paljon kannattaa ehkä joukkueiden lähtöjä porrastaa tai hajauttaa ryhmät eri aloitusrasteille.

Hankkeen aikana olimme tuottaneet varsin kattavan valikoiman tehtävärasteja, joista kuhunkin sisältyi 3-4 kysymystä tai toiminnallista tehtävää.Tästä tehtäväpankista valitsimme pilottiin kahdeksan sellaista rastia, jotka sijaitsivat melko lähekkäin. Näin joukkueiden kuljettavaksi tullut reitti oli suhteellisen lyhyt. Moneen kysymykseen joukkue joutui kirjoittamaan muutaman sanan tai lauseen mittaisen vastauksensa. Opiskelijoilta saatiinkin palaute, että pelissä kannattaisi käyttää enemmän monivalintatehtäviä tai tehtäviä, joihin voi vastata lyhyesti, sillä pilotin aikana valinnut kylmä sää aiheutti sen, että pelaajien piti sormet kohmeessa kirjoittaa vastauksia.

Suunnitelmassamme olimme varanneet peliin 1,5 tuntia aikaa, mutta tuossa ajassa  joukkueet eivät  kuitenkaan ehtineet käydä kaikilla rasteilla. Lisäksi peliin oli suunniteltu kolme pelin aikana avattavaa ja osallistujille yllätyksenä tulevaa salamatehtävää.  Aikataulusyistä avasimme kuitenkin ainoastaan yhden suunnitelluista salamatehtävistä.

Joukkueilla oli myös jonkin verran teknisiä ongelmia. Kuvien ja tekstin yhtäaikainen lähettäminen ei onnistunut joissakin tehtävissä eli osa joukkueista raportoi tekstien kadonneen silloin kun vastatessa otettiin myös kuva. Yhdellä joukkueella tehtävien palauttaminen ei onnistunut lainkaan. Jatkossa kannattaakin siis vielä tarkemmin ohjeistaa ja varmistaa joukkueiden käytössä olevan laitteiston laatu, ja varmistaa, että joukkueilla on myös laitteissa varavaihtoehtoja.

Kuvaamista edellyttävistä tehtävistä kuitenkin pidettiin näistä teknisistä ongelmista huolimatta. Samoin joukkueet pitivät salamatehtävästämme, jossa heidän piti haastatella oikeita opiskelijoita. Yliopiston fysiikan laitokselle (Quantum) sijoittunut tehtävä sai kiitosta ja opiskelijat pitivät muutenkin siitä, että pelin aikana pääsivät käymään tuossa tilassa, jossa sijaitsee peruskorjattu opiskelutila ja Foucalt’n heiluri.

AmazingUTU_joukkue2

Kuvassa vasemmalta Klassillisen lukion oppilaat Susanna Rouru, Saara Heimo ja Mimi Mokka

Lukioiden välisen kisan voitti tässä pilotissamme Kerttulin lukion joukkue. Onnea vielä kerran voittajille.

Sateisesta ja kurjasta kelistä huolimatta maaliin tuli reipasta ja iloista väkeä.

Syksyllä jatkamme pilotointia siten, että AmazingUTU-peli on yksi oppituntivaihtoehto abien opinto-ohjauksen kurssilla.