Opinto-ohjauksen uudet oppimisympäristöt – perehdytys ja pelin suunnittelu

Hankkeeseen osallistuvat perehtyivät Smart Feet -alustan käyttöön Riku Alkion ohjauksella tammikuussa.  koulutus

Koulutuksessa käytiin läpi karttasovellukset, joita pelialustalla voidaan hyödyntää, rajattiin omaan peliin soveltuva alue kartasta, sijoitettiin tehtävärasteja kartalle (kuva alla),  käytiin läpi erityyppiset tehtävät ja tehtäviin liitettävät toiminnallisuudet mm. selfien liittäminen, vastausvaihtoehtojen luominen jne. Tärkeä osa perehdytyksessä oli myös pelin hallinnointi eli käyttöoikeuksien antaminen peliin sekä pelijoukkueiden lisääminen.

Opimme myös, että kutakin pelikertaa varten alkuperäisestä pelistä tehdään kopio, jolloin pelin rastit voidaan ja tuleekin määritellä kullekin pelikerralle erikseen. Alla olevassa esimerkkipelin kuvassa karttapohjaan sinisellä merkityt rastit ovat aktiivisia ja punaisella merkityt eivät ole käytössä. Toisin sanoen hankkeessamme tehty peli useine tehtävärasteineen on tehtäväpankki, joka sisältää runsaasti valmiita tehtävärasteja. Eri pelikerroille voi valita käytettävissä olevaan peliaikaan tai oppitunnin tavoitteisiin soveltuvat tehtävät. Kullakin pelikerralla siis myös karttaan sijoitettu reitti voi vaihdella esim. kohderyhmän mukaan em. oppitunnin tavoitteiden ja käytettävissä olevan ajan lisäksi.

kampuspeli

Perehdytystilaisuuden aikana suunnittelimme aluksi tekevämme yhteistyönä yliopistopelin, jota voidaan käyttää esim. lukiolaisten yliopistopäivänä. Tästä ajatuksesta kuitenkin luovuttiin ja päätettiin kylläkin tuottaa yliopistoon liittyvä peli, mutta sillä ajatuksella, että peliä voidaan hyödyntää kullekin lukiolle soveltuvalla tavalla ja ajallisesti joustavammin. Lukiolaisten yliopistopäivänä  yliopiston kampuksella on jo paljon valmiiksi suunniteltua ohjelmaa ja valtavasti väkeä, joten pelaaminen samana päivänä ei oikein tuntunut mielekkäältä.

Pelin suunnitteluryhmä on tavannut useamman kerran kevään aikana ja pelin suunnittelu on edennyt hyvin. Hankeryhmä sai myös täydennystä Turun yliopistolta, sillä hakijoiden opintoneuvontaan perehtynyt Maria Henninen liittyi tiimiimme. Maria Henninen on ollut mukana tehtävien suunnittelussa ja hän on myös  toiminut yhteyshenkilönä yliopiston suuntaan tehtävien yksityiskohtien tarkistamisessa.

Tällä hetkellä pelialustalla on 19 tehtävärastia. Kussakin tehtävärastissa on useampia tehtäviä. Tehtävärasteja on suunniteltu kaikkiin tiedekuntiin ja lisäksi on tehtäviä, jotka liittyvät opiskelijan opiskelun sujumiseen (mm. ylioppilaskuntaan, IT-palveluihin, kirjaston käyttöön jne.) . Tehtävissä on otettava selvää asioista esim. haastattelemalla kampuksella kulkijoita tai menemällä kirjastoon ja etsimällä sieltä materiaalia. Joihinkin tehtäviin voi löytää vastauksen myös netistä, useimmat tehtävistä ovat sellaisia, ettei niihin voi vastata ellei käy paikan päällä.

Peli alkaa olla valmiina pelaajia varten. Viimeisiä tarkistuksia tehtäviin tehdään parhaillaan. Pelin kulkuun liittyviä toiminnallisuuksia,  mm. viestien lähettämistä, shoutboxin käyttöä, pelin aikana lisättäviä salamatehtäviä, testataan. Pilottiin on aikaa noin kuukausi.