Opinto-ohjauksen uudet oppimisympäristöt – hankkeen taustaa

Turun lukioiden opinto-ohjauksessa kokeillaan uutena oppimisympäristönä Lentävä Liitutaulu Oy:n tuottamaa Smart Feetpelialustaa. Hanke käynnistyi tammikuussa 2015 ja mukana ovat Turun klassillinen lukio, Kerttulin lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ja Puolalanmäen lukio. Pilottihankkeena toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa peli, jossa opiskelijat tutustuvat yliopiston kampukselle sijoittuvien tehtävien avulla yliopiston eri oppiaineisiin ja opiskelun palveluihin.

Lukion opiskelijan tulisi opintojensa aikana  tehdä suunnitelma jatko-opinnoistaan, mikä merkitsee sitä, että hänen tulisi lukioaikana pystyä tekemään merkittäviä tulevaisuuttaan koskevia valintoja. Lukiolaisia tuetaan tässä päätöksenteossa mm. järjestämällä vierailuja jatko-opiskelupaikkoihin. Lisäksi lukioissa käy opinto-ohjauksen oppitunneilla vierailijoita, jotka kertovat opiskelusta ja työelämästä eri aloilla. Vaikka tämä vierailutarjonta on monipuolista ja runsasta, se ei anna opiskelijoille kovin paljon mahdollisuuksia oma-aloitteisuuteen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Tästä syystä opinto-ohjaajat ovatkin halukkaita yhdessä kokeilemaan uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja.

Pelialustana on karttapohjalle sijoitettu pelikenttä, johon voidaan toteuttaa yhteisöllisiä oppimispelejä. Pelissä osallistujat ratkovat ryhmissä tehtäviä, joita pelialustaan on suunniteltu ennakolta. Ryhmät käyttävät puhelimia ja tabletteja tehtävien avaamiseen, taustamateriaaliin tutustumiseen, informaation hakemiseen sekä vastausten palauttamiseen. Pelin johtaja ohjaa pelin kulkua omalta tietokoneeltaan. Hän on jatkuvasti yhteydessä pelaajiin ja antaa palautetta tehtävistä. Pelaajat voivat käyttää pelatessaan mobiililaitteita, joten peliä voidaan pelata koulun ulkopuolella. Tässä mielessä ratkaisu sopii mainiosti opinto-ohjaukseen liittyviin vierailuihin korkeakouluissa.  Pelaaminen, ja esim. yliopiston kampusalueen karttapohjalle toteutettava erilaisia tehtäviä sisältävä peli, saattaa lisätä opiskelijoiden motivaatiota elämyksellisyyden ja mielyttävien kokemuksien myötä. Ennen kaikkea Amazing Race -tyyppinen peli on vaihtelua tyypilliselle koulupäivälle.