Toiminta-ajatus ja arvot

Tuemme perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoten lapselle mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Luomme puitteet lapsen yksilölliselle ja tasapainoiselle kehitykselle antaen lapsen itsensä löytää vastauksia eteen tulleisiin kysymyksiinsä.

Huomioimme, että jokainen lapsi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen persoona. Annamme lapselle onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. Vahvan itsetunnon kautta lapsi oppii hyväksymään itsensä ja sietämään virheitä. Kasvatamme lapsesta yhteistyössä hänen perheensä kanssa omatoimisen ja toiset huomioon ottavan ihmisen. Lapsi opetetaan omatoimiseksi, jolloin hän kykenee huolehtimaan itsestään. Hän oppii ottamaan asioista selvää ja ajattelemaan itsenäisesti.

Päiväkodissa lapsi kuuluu ryhmään. Lapselle on tärkeää kuulua joukkoon ja olla yksi ryhmän jäsenistä. Opettelemme sosiaalisia- ja ryhmätoimintataitoja. Päiväkodissamme toimitaan myös pienryhmissä, jossa korostuu aikuisen läsnäolo ja vuorovaikutus lasten kanssa, sekä lapsen osallisuus ja yksilöllinen kehitys.

IMG_0044[1]

”Tää on Turun linna, se on täällä Turussa.” -Poika 4 v.